Místo konání:
Všechny tréninky probíhají v Orlovně Hlinsko (vstup hlavním vchodem od Betléma). Skupina Koťátka bude i nadále trénovat v MFC Hlinsko – Zrcadlový sál.

Platba kurzovného pro letošní rok 2021-22:
Platbu provádějte převodem na účet (viz. níže uvedený). Cena kurzovného je 2.800,-/sezóna pro všechny skupiny. Skupina Senioři 1.000,-/sezóna.

Tuto částku lze uhradit ve dvou splátkách do stanovených termínů (viz. níže).

Termíny úhrady:
5.11.2021 (dřívě prosím částku nehraďte)
18.2.2022

Zde je číslo účtu:
107-1706120287/0100 veden u Komerční banky Hlinsko

Nezapomeňte do zprávy pro příjemce vyplnit jméno Vašeho dítěte, abychom mohli identifikovat za koho je kurzovné uhrazeno!!! Pokud není kurzovné uhrazeno ve stanovených termínech, lze se domluvit individuálně s vedoucím Ridenda.


Potřebné dokumenty:
Všichni tanečníci do 18 let musí mít aktuální potvrzení od lékaře o způsobilosti. Bez tohoto dokumentu nemohou navštěvovat taneční hodiny. Toto potvrzení předejte lektorovy skupiny a to v nejbližším možném termínu. 
 

COVID 19 – platná nařízení pro účast na výuce

Obecné podmínky pro osoby vstupující do prostorů výuky.

Při účasti 20 a více osob s vyjímkou dětí mladších 6 let je vyžadováno doložení jedné z podmínek a to:

·         osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR test s negativním výsledkem;

·         osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem;

·         osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a od očkování uplynulo:

·         od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní;

·         od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní;

·         osoba prodělala onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;

·         osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;
(taneční studio nemá povinnost mít zajištěny testy pro sebetestování)

Všichni členové taneční skupiny se musí na vyžádání trenéra prokázat, že splňují alespoň jednu z obecných podmínek pro vstup do haly.

Všichni členové tanečních skupin a jejich doprovod budou mít v době pohybu po hale nasazenou ochranu dýchacích cest (respirátor nebo chirurgická rouška) – tato povinnost se nevztahuje na trenéry a tanečníky během výuky.

Výše uvedená opatření se mohou měnit na základě aktuálně platných nařízení vlády ČR nebo ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Prosíme rodiče, pokud Vaše dítě vykazuje příznaky nachlazení, aby se neúčastnilo tréninku.Na všechny se již teď těšíme a začínáme od úterý 7.9.2021.
 

Team Ridendo 

 
Všechny tréninky probíhají v Orlovně Hlinsko, kromě skupiny Koťátka. 
 Vážení rodiče,

 V letošním roce budeme pořádat taneční soustředění, a to v ZŠ Krucemburk. Níže uvádíme základní informace.
 
Vzhledem k pokročilému datu, Vás chceme požádat o co nejdřívější odpověď a vyplněnou přihlášku, abychom mohli začít vše připravovat. Kapacita soustředění je omezena, a proto prosím neotálejte a vyplňte přihlášku co nejdříve.
 
Termín:
24.7. - 31.7.2021
 
Doprava:
vlastní
 
Místo:
ZŠ Krucemburk (
www.zskrucemburk.cz)
 
Jídlo:
Děti budou mít zajištěnou snídani, svačinu, oběd, odpolední svačinu, večeři a druhou večeři.
 
Ubytování:
Jelikož se soustředění koná v základní škole, tak spaní je řešeno formou na podložkách, matracích na zemi v jednotlivých třídách. K dispozici je dostatečné množství sociálního zařízení. Stravování bude probíhat v místní školní jídelně. Výuka bude probíhat ve dvou tělocvičnách v budově, dospělí tanečníci případně v nedaleké Sokolovně.

Program:
Každý den bude probíhat výuka tance v dopoledním bloku a odpoledním bloku.    
Dále bude v programu i dostatek vyžití – hry, soutěže, zábavný program všeho druhu.

Cena za soustředění:
Celková cena je 2.600,-Kč za účastníka (v ceně je zahrnuto celodenní stravování, ubytování, taneční výuka, pojištění, zdravotní dozor)

Přihláška:

Prosím o vyplnění přihlášky do (25.6.2021) na níže uvedeném elektronickém odkazu.

 

https://forms.gle/st3w5ui6d4MGFA5u5

 


Pokud máte nějaký dotaz ohledně soustředění, neváhejte kontaktovat trenéra případně mě.

Na všechny se již těšíme.

Odkaz na video z výzvy:
https://www.youtube.com/watch?v=fe0dX1-vBh4&feature=share&fbclid=IwAR07QMZrO7tGCR8Mtyy3JdSKZ3y3XqOYkDOj_OnRR93k4kUg5C7fXD5LU1w
 
Zde zveřejňujeme seznam důležitých termínů akcí TS Ridendo pro sezónu 2020-21. Prosíme všechny tanečníky a rodiče o zaznamenání do svých diářů a kalendářů.
 • 11.9.2020 Nábor nových tanečníků
 • 15.9.2020 Start nové sezóny 2020-21
 • 13.12.2020* Andílkovská párty - MFC Hlinsko 
 • 9.1.2021* Ples TS Ridendo  - MFC Hlinsko
 • 3.4.2021* O pohár starosty města Hlinska - MFC Hlinsko
 • 4.6.2021* Profilový pořad TS Ridendo - MFC Hlinsko
 • 11.6.2021 Konec taneční sezóny
 • 24.7.-31.7.2027 Taneční soustředění Krucemburk 2021

*proběhne pouze za příznivých epidemiologických podmínek, změna vyhrazena

Již teď se na všechny akce těšíme.
RB

Místo konání:
Pro letošní rok nás čeká je velká změna, a to změna prostoru. Nově v letošní sezóně se přesouváme do Orlovny Hlinko (vstup hlavním vchodem od Betléma). Skupina Koťátka bude i nadále trénovat v MFC Hlinsko – Zrcadlový sál.

Platba kurzovného pro letošní rok 2020-21:
Platbu provádějte převodem na účet (viz. níže uvedený). Cena kurzovného je 2.800,-/sezóna pro všechny skupiny. Skupina Senioři 1.000,-/sezóna.

Tuto částku lze uhradit ve dvou splátkách do stanovených termínů (viz. níže).
Páry platí ještě 600,-/sezóna spolu s předešlou částkou, pokud navštěvují i ostatní hodiny. 

Termíny úhrady:
18.10.2020
18.2.2021

Zde je číslo účtu:
107-1706120287/0100 veden u Komerční banky Hlinsko

Nezapomeňte do zprávy pro příjemce vyplnit jméno Vašeho dítěte, abychom mohli identifikovat za koho je kurzovné uhrazeno!!! Pokud není kurzovné uhrazeno ve stanovených termínech, lze se domluvit individuálně s vedoucím Ridenda.


Potřebné dokumenty:
Všichni tanečníci do 18 let musí mít aktuální potvrzení od lékaře o způsobilosti. Bez tohoto dokumentu nemohou navštěvovat taneční hodiny. Toto potvrzení předejte lektorovy skupiny a to v nejbližším možném termínu. Na všechny se již teď těšíme a začínáme od úterý 15.9.2020.
 

RB


Termín: 27.7. - 31.7.2020

Místo konání: Multifunkční centrum Hlinsko

Výuka bude probíhat dle harmonogramu, a to každý den od 9 h do 17 h

Cena: 1.400, - Kč (v ceně je zahrnuto stravování – oběd a svačina, taneční výuka, pojištění, zdravotní dozor)

Termín vyplnění přihlášky nejpozději: 10. 7. 2020

Přihlášky prosím vyplňte pomocí webového formuláře – kapacita soustředění je omezena. Taneční soustředění je vyhrazeno přednostně pro stávající tanečníky TS Ridendo.

Odkaz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckzCQSU7U8GEytsD8KPEmhhgndc78laBhWYXXIJFCXyKRy6w/viewform?usp=pp_url
 

Termín úhrady – podmínkou účasti je úhrada nejpozději do 17. 7. 2020

- storno poplatek po zaplacení a bez nástupu na soustředění je 50% celkové částky

 

Vracené částky za předčasné ukončení soustředění:

28.7.2020 1000,-

29.7.2020 800,-

30.7.2020 600,-

 

Platba:

Uhraďte prosím na účet TS Ridendo u Komerční banky Hlinsko č. ú.: 107-1706120287/0100

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte (jinak nebude moct být Vaše platba identifikována)!!

 

V případě jakýkoliv dotazů se obracejte na vedoucí TS Ridendo – Richarda Boguaje

Tel: 723 691 713

Email: tsridendo@seznam.cz

 
   
 

Na základě rozhodnutí vedení Tanečního studia Ridendo jsme se rozhodli provést kompenzaci za pozastavenou taneční sezónu a tím neprovedenou výuku.

Náhrada za neproběhlou výuku způsobenou opatřením nařízení Vlády ČR v období březen – červen 2020, byla stanovena na poměrnou částku ve výši 600,-Kč za jednoho tanečníka.

Tuto náhradu můžete nárokovat, a to na základě žádosti, kterou zašlete na email tsridendo@seznam.cz , kde do předmětu uvedete název „Náhrada“ a do textu uvedete jméno a příjmení tanečníka za kterého požadujete náhradu, číslo účtu na který má být částka zaslána a uvedete jméno rodiče do podpisu. Tato žádost bude posouzena – zda bylo uhrazeno celé kurzovné v plné výši a je uhrazen kostým. Poté může být vyplacena náhrada. Vyřízení žádosti bude provedeno nejpozději do 31.8.2020. Podání žádosti prosíme nejpozději do 17.7.2020.

Tanečníci TS Ridendo, kteří se přihlásí na taneční soustředění TS Ridendo 2020 a mají uhrazenou celou částku za kurzovné a kostýmy budou mít slevu z tanečního soustředění a to ve výši 600,- za tanečníka, jako výše uvedenou náhradu.

V případě dotazů se obracejte na vedoucí TS Ridendo.

 

Za TS Ridendo

Richard Boguaj – tel. 723 691 713, email: tsridendo@seznam.cz

10.03. 20Opatření

Z důvodu uzavření škol, na základě nařízení vlády, není bohužel možné využívat tělocvičnu ZŠ Resslova Hlinsko. Proto jsme přijali opatření k částečnému zachování výuky TS Ridendo, a to následovně. Od středy 11.3.2020 budou probíhat všechny tréninky v prostorách MFC Hlinsko – Zrcadlový sál, a to dle dočasného rozvrhu takto.

Dočasný rozvrh

Den

Čas

Skupina

Pondělí

16:30 - 18:00

Píďalky (Lenička, Anetka)

Úterý

16:00 - 17:30

Dospělí (Lucka)

Středa

17:00 - 18:30

Dospělí (Káťa, Martin)

Čtvrtek

16:30 - 18:00

Veverky (Peťa, Nikča)

Pátek

16:00 - 17:30

Koťátka (Editka, Hanča)

 

Toto opatření je platné nejméně na další dva týdny tedy do 24.3.2020. Další změna fungování TS Ridendo může nastat, dle dalších přijatých opatření státu. V platnosti zůstává zrušení všech soutěží do odvolání opatření. Dále Vás žádáme, pokud Vaše dítě nedorazí na výuku, o včasné omluvení trenérovi. Situaci nadále monitorujeme a bude na ni reagovat.

 

Richard Boguaj

Vedoucí TS Ridendo

11. ledna se v hlineckém Multifunkčním centru konal ples TS Ridendo Hlinsko – tentokrát na téma Fantom opery. Ples Ridenda tak již druhým rokem odstartoval plesovou sezónu v Hlinsku.

Lístky na ples byly k dispozici v klasickém předprodeji a koupit je bylo možné i na místě. Pro návštěvníky plesu si Ridendo připravilo i doprovodný program.

Ačkoli nebylo oblečení ve stylu Fantoma opery povinností (na rozdíl od společenského oblečení), přišlo dost autentických fantomů a tajemných dam se škraboškami.

Celý večer zahájil hlavní soubor TS Ridendo – Masters se svým vystoupením „Fleurs du mal“ (Květy zla). S touto choreografií Petra Janáčka tanečníci v květnu loňského roku vyhráli opětovně Mistrovství České republiky v plesových choreografiích.

O hudební doprovod se po celý večer starala oblíbená hlinecká kapela Artur, díky kterým se taneční parket rychle zaplnil.

Na posilnění si návštěvníci plesu mohli vybrat z několika jídel, či lehčího občerstvení a dostatečně zásobeného baru. Nesmíme zapomenout na krásnou výzdobu stolů a to včetně food carvingu od skvělé Diany Peškeové.

K dispozici byl i fotokoutek Radka Pavlíka a kdo se nechal zvěčnit, mohl si domů mimo zážitků z plesu odnést i vzpomínku v podobě fotografie s typizovaným pozadím.
Odkaz na fotogalerii:
http://www.fotopavlik.com/fotky/ples-ridendo-fantom-opery-2020/

V průběhu večera se představila se svým vystoupením i nově vzniklá seniorská skupina TS Ridenda. Jejich vystoupení na téma francouzské komedie „Piti piti pa“ připravila choreografka Kateřina Havlová. Fanklub této skupiny si pro tanečníky připravil překvapení a na konci vystoupení je zahrnul deštěm plyšáků z balkónu. Senioři už pilně pracují na svém novém vystoupení.

Chybět nemohla ani tombola, která je neodmyslitelnou částí většiny plesů. V této bylo k mání úctyhodných téměř 300 cen! Jistě nejen proto byly lístky do tomboly rozprodány velmi rychle. Losování 20 hlavních cen proběhlo o půlnoci.

Ještě další dvě hodiny se tančilo a zpívalo. A jak už to tak bývá, našli se i takoví, kteří by zůstali až do pozdních ranních hodin.

TS Ridendo Hlinsko děkuje všem sponzorům, členům studia a jejich blízkým, kteří s organizací plesu jakkoli pomáhali a těší se na dalších akcích nejen v Hlinsku.

 

Iveta Vondrová

 
Seznam soutěží 2020
Datum Název soutěže  Místo konání  Skupiny Typ soutěže 
15.3.2020 Taneční skupina roku 2020 Chrudim Všechny  Postupová
21.3.2020 CDT regionální kolo Chrudim Chrudim Všechny  Postupová
22.3.2020 Českotřebovský tanečnní pohár Česká Třebová  Všechny i Senioři Pohárová 
4.4.2020 Festival tanečního mládí SUT Hlinsko Všechny  Postupová
11.4.2020 O pohár starosty města Hlinska Hlinsko Všechny i Senioři Postupová
18.4.2020 Taneční skupina roku 2020 - MČ art Praha Dle postupu Postupová
25.-26.4.2020 CDT Mistrovství Čech Chrudim Dle postupu Postupová
2.5.2020 MČR SUT Plesové choreografie  Chrudim Dospěláci  Postupová
2-3.5.2020 Taneční skupina roku 2020 - MČ street Plzeň Dle postupu Postupová
17.5.2020 BETA Dance Pardubice Všechny  Pohárová 
23.-24.5.2020 CDT Mistrovstvi ČR Praha Dle postupu Postupová
30.5.2020 Žďár tančí  Žďár nad Sázavou Všechny  Pohárová 
5-7.6.2020 Taneční skupina roku 2020 - Finále Praha Dle postupu Postupová
* jedná se o předběžný harmonogram soutěží, změny jsou ještě možné 
Třetí adventní neděli TS Ridendo prožilo s hlineckou veřejností se slavnostní vánoční atmosférou. Tradiční akce pořádaná v hlineckém Multifunkčním centru vánočně roztančila desítky dětí a jejich rodičů. Děti si zasoutěžily na deseti stanovištích, kde se nejen pobavily, ale možná přiučily i novým znalostem a dovednostem pojícími se s časem adventu. Během odpoledne děti kromě soutěží tančily s tanečníky TS Ridendo, shlédly taneční vystoupení a na závěr programu proběhlo vylosování bohaté dětské tomboly. Na celou akci dohlížel čert, který si i mezi andílky budil velký respekt. TS Ridendo přeje všem krásné pohodové vánoce naplněné klidem, láskou a radostí a příští rok protančený s lehkostí a radostí.


Za TS Ridendo,

Richard Boguaj


Zde zveřejňujeme seznam důležitých termínů akcí TS Ridendo pro sezónu 2019-20. Prosíme všechny tanečníky a rodiče o zaznamenání do svých diářů a kalendářů.
 • 6.9.2019 Nábor nových tanečníků
 • 9.9.2019 Start nové sezóny 2019-20
 • 15.12.2019 Andílkovská párty - MFC Hlinsko 
 • 11.1.2020 Ples TS Ridendo  - MFC Hlinsko
 • 11.4.2020 O pohár starosty města Hlinska - MFC Hlinsko
 • 5.6.2020 Profilový pořad TS Ridendo - MFC Hlinsko
 • 12.6.2020 Konec taneční sezóny
 • 25.7.-1.8.2020 Taneční soustředění Krucemburk 2020

*změna vyhrazena

Již teď se na všechny akce těšíme.
RB
 
Rozvrh 2019-20
Den Čas Skupina Čas Skupina
Pondělí     17:30-19:00 Píďalky
Úterý 16:30-18:00 Píďalky 18:00-19:30 Vevery
Úterý 16:00-17:30 Koťátka - MFC    
Středa     18:30-20:00 Dospělí A+B
Čtvrtek 18:00-19:30 Veverky     
Pátek 16-17:30 Koťátka - MFC    
Pátek 16:30-19:00 Dospělí A+B  19:00-20:30 Páry


Skupina  Věkové rozmezí Lektoři
Koťátka  4-7 let Edita Macková, Hanka Vařečková
Píďalky 8-12let Lenka Čepešová, Aneta Pintová
Veverky 12-15let Petra Dostálová, Nikola Kvapilová
Dospělí B od 15let Kateřina Havlová, Lucie Kameníková
Dospělí A od 15let Martin Horák, Kateřina Havlová
Páry n/a Martin Horák
*zařazení do skupiny určitě vedoucí skupiny

Platba kurzovného pro letošní rok 2019-20

Platbu provádějte převodem na účet (viz. níže uvedený). Cena kurzovného je 2.800,-/sezóna pro všechny skupiny. Tuto částku lze uhradit ve dvou splátkách do stanovených termínů(viz. níže).
Páry platí ještě 
600,-/sezóna spolu s předešlou částkou pokud navštěvují i ostatní hodiny. 

Termíny úhrady:
18.10.2019
18.2.2020

Zde je číslo účtu:

107-1706120287/0100 veden u Komerční banky Hlinsko

Nezapomeňte do zprávy pro příjemce vyplnit jméno Vašeho dítěte, abychom mohli identifikovat za koho je kurzovné uhrazeno!!! Pokud není kurzovné uhrazeno ve stanovených termínech, lze se domluvit individuálně s vedoucím Ridenda.


Důležitá informace

Všichni tanečníci musí mít aktuální potvrzení od lékaře způsobilosti. Bez tohoto dokumentu nemohou navštěvovat děti hodiny. Toto potvrzení předají lektorovy jeich skupiny. Na všechny se již teď tešíme a začínáme od pondělí 9.9.2019.
 

RB

 
Platnost lékařského posudku je 24 měsíců od data vydání. Uvedený formulář je vzorový, lékař může používat jiný. Pro potřebu možnost stažení vzorového formuláře ze stránek hygieny.


http://www.hygpraha.cz/dokumenty/posudek-o-zdravotni-zpusobilosti-ditete-pro-ucast-na-zotavovaci-akci-ci-skole-v-prirode-3542_3542_161_1.html?fbclid=IwAR1VDrMhFY2cCXYMPa49J6dNbHqJG_WLLh8pz4gSHQYkD7elcTrSX2IceM0
 LETNÍ TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KRUCEMBURK 2019

 KDO SE O NÁS BUDE STARAT?

Hlavní vedoucí tábora: Richard Boguaj (tel.: 723 691 713), tsridendo@seznam.cz, rich78@seznam.cz

Dále pak:

Tereza Šustrová, Martin Horák, Kateřina Havlová, Edita Macková, Iveta Vondrová, Hana Vařečková, Lucie Kameníková, Nikola Kvapilová, Lenka Douchová, Petra Dostálová – tanečníci a lektoři TS Ridendo

 Iveta Melicharová, Petr Janáček – externí lektoři

 KDY A KAM MÁM PŘIJET?

Příjezd v sobotu  27.7. od 1600 do 1730 hod. (dopravu si zařizuje každý účastník sám).

Adresa: ZŠ Krucemburk, Školní 440, Krucemburk (www.zskrucemburk.cz).

 JAK JE ZAJIŠTĚNÉ STRAVOVÁNÍ?

V sobotu budeme opékat buřty, stravování v jídelně začíná v neděli snídaní a končí v den odjezdu snídaní. Strava je zajištěna jako každý rok – 5 jídel denně, ve školní jídelně.

 CO NA UBYTOVÁNÍ?

Spíme ve třídách, takže spacáky, matrace, karimatky, polštář s sebou. Pod matrace nutno deku, parkety je občas propichují. Prosíme, z kapacitních důvodů, letiště zakázány, dovoleny v případě 3 dětí na letišti. Chválíme ty, co přijedou s úzkou „postýlkou“ J

 CO ODEVZDAT ZDRAVOTNICI PŘI PŘÍJEZDU?

 • Průkaz pojišťovny,
 • Očkovací průkaz,
 • Potvrzení o bezinfekčnosti (s datem příjezdu na tábor) – lze vyplnit na místě,
 • Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti – nutno platné potvrzení (nově lékař vydává na 2 roky),
 • Dále léky i s příbalovým letákem a návodem na použití, pokud dítě užívá. Nutno upozornit na naslouchadla a jakékoliv zdravotní problémy, alergie atp.
 • Pro jistotu přiberte doklad o zaplacení tábora.

 KDY TÁBOR KONČÍ?

Odjezd v sobotu  3.8. do 1200 hod. (dopravu si zařizuje každý účastník sám)

Na závěr soustředění tj. v sobotu 5.8. bude od 10 -11 hod. krátká ukázka toho, co se děti na táboře naučily a na čem pracovaly. Pokud se přijedete podívat, budeme rádi.

 

 

 DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

JAKÝ JE DENNÍ PROGRAM?

7:30                 budíček

8:00                 snídaně

9:00 – 11: 45   dopolední blok

12:15               oběd

12:30 – 14:00  polední klid (zde možno volat vedoucím a zdravotnici)

14:00 – 16:00  první odpolední blok

16:00               svačina

16:30 – 18:15  druhý odpolední blok

18:30               večeře

19:00 – 20:00  sprchování

20:00 – 21:30  večerní program

21:30               večerka pro děti

22:00               večerka pro juniory

*změna v programu vyhrazena, dle potřeb

JSOU POVOLENY TELEFONY A NÁVŠTĚVY RODIČŮ?

V případě menších dětí, které budou poprvé bez rodičů, budeme v pravidelném kontaktu, jak dítě tábor zvládá. Kdykoliv je možné zavolat buď vedoucímu jednotlivých skupin, zdravotnici nebo přímo mně.

Pokud se přijedete podívat na své děti, budete vítáni, jen se s námi na termínu domluvte dopředu. Lépe je ale děti nenavštěvovat, máme negativní zkušenosti, protože se jim začne stýskat.  

Děti po příjezdu odevzdají mobilní telefony zdravotnici, jako každý rok. Volací dny jsou úterý a čtvrtek. V tyto dny dostanou děti mobilní telefony v době poledního klidu.

 CO KDYŽ DÍTĚ BĚHEM TÁBORA ONEMOCNÍ?

Rodiče okamžitě informujeme a ti si dítě odváží. Vrácení peněz – poměrné částky dle rozpisu na přihlášce.

 
CO SBALIT S SEBOU?

 OBLEČENÍ NA TANEC I NETANEC

Spoustu triček, tepláků, tříčtvrťáků, tílek a oblečení všeho druhu pro tanec určených.

Lepší vézt domů neunošená trička než chodit ve špinavém a zpoceném J.

Pro nováčky – počítejte na každý taneční blok 1 tričko, aby děti nemusely do jídelny v triku z tréninku J.

 Pro páry – kluci kalhoty a košile, holky sukně a tričko.

 OBLEČENÍ NA VEN

Všechno, co běžně nosíte, hlavně nezapomeňte na bundu a mikinu. Taky nějaká pláštěnka nezaškodí. Budeme chodit ven, hrát hry, kde se ledaco zašpiní a možná i roztrhne, takže prakticky! Tepláky, trika, ponožky – dostatek. Klobouk nebo kšiltovka, krém na opalování, sluneční brýle, repelent. Pro jistotu i plavky nezapomeňte. Pro letošní táborovou hru by bylo vhodné si připravit nějaký pěkný slušivý kostým a to ve stylu zpěvák/zpěvačka/kapela – jakéhokoliv hudebního stylu

 HYGIENA A DALŠÍ POTŘEBNOSTI

Láhev sirupu – bezinkové květy nechte radši doma, investujte do sebe a kupte pořádnou šťávu bez umělých sladidel J J J

Prázdná pet lahev pro děti, aby si mohli „natočit“ šťávu na trénink!

Igelitka či pytel na špinavé prádlo, papírové kapesníky, hrneček.

Psací potřeby, blok, pastelky, baterka, peníze na drobná vydání (pohledy), 2 ručníky, zubní pastu, kartáček, sprchový gel, šampon, hřeben, dívky gumičky, sponky – dostatek J, zrcátko, švihadlo, karty, pexeso atd.

Pro děti od juniorského věku prosím ať si sebou vezmou gymnastický míč (velký), budou jej potřebovat na hodiny.

Děti od nejmenších až po dětskou skupinu prosíme, aby měli s sebou lepidlo – tekutý HERKULES.

 OBUV

Je třeba sebou mít přezůvky do vnitřních prostor.

Na tanec to, co běžně nosíváte na tréninky.

Na ven pohodlné botasky – jiné než do tělocvičny, holiny se někdy hodí, sandály taky.

Pro páry – to co nosíte na tréninky, kdo ještě nikdy nenosil – plátěnky, piškoty, latinky – zákaz všemožných dívčích střevíců tvrdých, nepoddajných a kluzkých. Netřeba speciálně pro tábor kupovat!!!

 

Brzy na viděnou!

 

Richard Boguaj

 V pátek 7.6.2019 Ridendo roztančilo hlinecké Multifunkční centrum svým profilovým pořadem. Již po devatenácté se na tanečním parketě vystřídalo více než 100 tanečníků ve věku od 4 let. Dvě dopolední představení patřila školám a školkám, večerní program byl určen hlinecké veřejnosti. Všechna představení byla plně obsazena diváky, a tak se tanečníkům snadno naplňovalo moto TS Ridenda "tančíme s radostí". Členové Ridenda se představili s 14. vystoupeními, mezi kterými předvedlo i dvě nejlepší choreografie sezóny - 2. vícemistry ČR v tanečním stylu modern dance choreografií – Wild Hearts Can’t Be Broken a Mistry ČR v plesových choreografiích - Fleur de Mal. Večerní program zpestřila seniorská choreografie Piti piti pá, která letos poprvé v této kategorii Ridendo reprezentovala na soutěžích. Profilovým pořadem se tanečníci rozloučili s úspěšnou sezónou, poděkovali svým rodičům a rodinám za podporu a také svým lektorům za jejich snahu, trpělivost a ochotu jim předávat své zkušenosti. Celým pořadem provázel vedoucí souboru Richard Boguaj s moderátorskou kolegyní Terezou Šustrovou. Jako každý rok se na závěr vystoupení tanečníci s diváky rozloučili společným defilé, které tentokrát postavili na nejnovější hit Karla Gotta "Srdce nehasnou".

Odkaz na fotogalerie:

http://www.fotopavlik.com/fotky/ridendo-tancime-s-radosti-2019-foto-j-zdrazil/


Poslední soutěží pro hlavní skupinu moderního tance v letošní sezóně se stalo mistrovství České republiky 2019 v postupové soutěži Czech Dance Tour. Po projitím všech kol od regionálního i zemského se naše dvě choreografie probojovali i na MČR. Choreografie od Kateřiny Havlové "Warriors" a druhá skladba je z dílny Martina Horáka "Wild Hearts Can!t Be Broken!". Obě choreografie jsou velice úspěšné v celé taneční sezóně.  V Praze se mistrovství konalo, jako každoročně ve sportovní hale Slavia. Za celý den se představilo 130 choreografií. V hlavní věkové kategorii art dance na nás čekalo pět soupeřů a to již celé republiky. Boj o co nejlepší umístění byl opravdu velký. Výkony všech týmu byly velice srovnatelné a rozhodovali jenom detaily. Náš tým měl pozici o to těžší, že měl přihlášené dvě chorografie a tudíž musela většina tanečníků podat dvojitý výkon. Obě vystoupení byla zatančena více jak sto procent od tanečníků a proto se podařilo obsadit skvělá místa. Chorografie "Warriors" obsadila skvělé 5. místo a vystoupení "Wild  Hearts Can't Be Brokem získalo 3. místo a bronzové medaile a samozřejmě k tomu titul 2. vicemistra České republiky pro rok 2019. Skvělá umístění a jsem velice hrdý, že pro letošní sezónu se nám do Hlinska podařilo přivést dva mistrovské tituly.

RB

Poslední soutěží, jako každý rok byl opět Žďár tančí. Na tuto soutěž jsme vyrazil v né úplně kompletním složení. Hlavní moderna se totiž zúčastnila ve stejný den soutěžě v Praze. Ostatní skupiny jeli na tuto pohárovou soutěž. 

Výsledky posledního soutrěžního klání jsou takové:
choreografie Ballerina - 1. místo 
choreografie Take me home - 2. místo 
choreografie Saara - 5. místo 
choreografie Missing embrace - 4. místo 

Gratulujeme k posledním letošním výsledkům a těšíme se již na Profilový pořad.

RB
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | »»»
 
© 2021, www.ridendo.cz, mash | xhtml 1.0, css valid