V sobotu 30.3.2013 se TS Ridendo zúčastnilo prvního kola B2Balance Tour 2013, pořádané Czech Dance Organization. Tato soutěž byla pro všechny tanečníky pardubického a královéhradeckého kraje klíčová, jelikož nejlepší z nich postupují na Zemské kolo.

Tanečníci z Ridenda tuto možnost získali, a proto se již teď připravují na další kola této soutěže. Koťátka a Veverky v nejbližší době čeká Zemské kolo v Chomutově, zatímco juniorky a dospělí si zatančí v pražské Sparta Areně.

 

Ridendo získalo na regionálním kole B2Balance Tour tyto úspěchy:

 

Koťátka v kategorii mini CHRT ART III.liga získala 2. místo s choreografií Terezy Šustrové – v Peřině. Stejné umístění získaly děti z Veverek, ovšem již v kategorii děti Modern dance II. liga, s choreografií Lenky Douchové – Odpuštění. Nejlepšího výsledku dosáhly juniorské tanečnice, které s choreografií Martina Horáka – Heart of steel vybojovaly zlaté medaile. Dívky letos přestoupily do vyšší věkové kategorie – do juniorů, a proto jsou jejich úspěchy pro Ridendo ještě cennější. Juniorky též soutěžily ve výkonnostní třídě – II.liga kategorie Modern dance. Poslední choreografie Ridenda na této soutěži byla modernistická sestava dospělých s názvem Příbeh z houslové struny, kterou společně s kolektivem vytvořila Tereza Šustrová. Choreografie sice neměla na soutěži žádné soupeře, a tak si tanečníci své zlaté medaile odnášeli spíš než s pocitem vítězství s radostí, že se jim podařilo zatančit choreografii tak, aby vynikl příběh chorografie a diváky zaujali velkým nasazením, se kterým celou sestavu zatančili.

 

Pokud jste příznivci tance a především TS Ridenda, přijďte fandit našim tanečníkům a jejich choreografiím na taneční soutěž „Festival tanečního mládí“, která se koná již v sobotu v hlineckém MFC. První choreografie roztančí zdejší sál ve 13:30. Dospěláci se svou choreografií však přichází na řadu až po 19:45h, takže kdo chcete vidět až dospělé, přijďte raději až na večerní blok.

 

Budeme se těšit,

Naviděnou!

 

 

V sobotu 23.března 2013 se v hlineckém Multifunkčním centru konal druhý ročník taneční soutěže kolektivů „ O Pohár starostky města Hlinska“.
Pořadatelem tohoto soutěžního klání bylo TS Ridendo, které se věnuje především modern dance, ale také tancům společenským. Březnová taneční soutěž byla zaměřena na choreografie všeho druhu, od již zmiňované disciplíny modern dance a jazz, přes disco, až po street formace, a to napříč věkovými kategoriemi. Soutěžící se sjeli ze všech koutů republiky, aby poměřili své síly a užili si příjemnou atmosféru jedné z prvních soutěží letošní sezóny, která pro většinu tanečníků právě začíná. Prostorný parket, výborné zázemí hlineckého MFC, odborná porota složená z tanečníků a choreografů různých tanečních stylů, bohaté ceny a řada doplňkových možností, jako je možnost vytvoření profesionální fotografie v kostýmech a její velkoformátový tisk v největší kvalitě v místě konání soutěže, to vše přilákalo přes 200 soutěžících.

Diváci mohli shlédnout 18 finálových choreografií, které si do svých klubů odvážely poháry vítězství.
Tanečníci z našeho studia se umístili na prních místech, a to se všemi choreografiemi.
Jedná se o vystoupení kategorie modern dance a jazz, v následujících věkových rozhraní:

V Peřině - ktg. mini - choreografie Tereza Šustrová
Odpuštění - ktg. děti - choreografie Lenka Douchová
Heart of steel - ktg. junioři - choreografie Martin Horák

TS Ridendo by touto cestou chtělo poděkovat všem partnerům, kteří soutěž podpořili – generálnímu partnerovi - firmě Skori, dále stavební firmě Libora Jindřichovského, LG Marketing, Trigi s.r.o., autoprodeji pana Radka Černého, mlékárně Hlinsko a samozřejmě i městu Hlinsku.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří se aktivně podíleli na chodu celé soutěže a dále panu Radku Pavlíkovi za focení soutěže. V neposlední řadě patří ještě jedno velké díky firmě Skori, která na akci zajišťovala velkoformátový tisk fotografií, čímž přišpěla k vyšší úrovni soutěže.

 

Tereza Šustrová

 

 S radostí oznamuji všem Ridenďákům, že se Lence a Martinovi včera narodila holčička - Gábinka!
Narodila se ve 21:42h, s váhou 3200g a délkou 50cm.

Gábince přejeme hlavně zdraví, štětsí, lásku a ať ji v životě potká jen to nejlepší!
Oběma rodičům gratulujeme a přejeme mnoho radosti a potěšení s novým přírůstkem!


V sobotu 15.9.2012 se konala valná hromada TS Ridenda, které se zúčastnila nadpoloviční většina členů a jejich zákonných zástupců.
 
Na valné hromadě se probrala činnost TS Ridenda v taneční sezóně 2012-2013, rodiče byli seznámeni s rozvrhem tanečních lekcí, průběhem mimořádných tréninků a workshopů během roku. Byli seznámeni s akcemi, které budou pod vedením TS Ridenda probíhat, jako je párová soutěž Cena TS Ridenda a soutěž kolektivů – O Pohár starostky města Hlinska.
Rodiče byli seznámeni s faktem, že TS Ridendo neplatí tanečníkům úrazové pojištění a souhlasili s návrhem, že si každý rodič ve svém zájmu pojistí dítě úrazovým pojištěním.
Rodiče byli seznámeni s četností a seznamem soutěží, kterých se svěřenci Ridenda zúčastní v sezóně 2012-2013 a se všemi parametry s těmito akcemi souvisejícími – doprava, nutnost kostýmu, tréninky navíc, apod.
Rodiče byli seznámeni s nutností odevzdání dokumentů – pro nové členy přihláška a pro všechny členy posudek o zdravotní způsobilosti, který musí být odevzdán do 28.9.2012.
Všichni byli seznámeni s výší členského příspěvku a termíny jeho zaplacení.
 
Na konci valné hromady byla vyvolána diskuse na zmíněná témata, v níž se žádný z rodičů nevyjádřil.
 
 
Dne 15.9.2012
 
 
 
Tereza Šustrová
Vedoucí TS Ridendo
 
 
      Do Tanečního studia RIDENDO bylo v sezoně 2011-2012 zapojeno přes 80 členů ve věku od 3 let do 35 let. Zájem o tancování převyšuje především v kategorii malých dětí možnosti a kapacity TS Ridendo. Byli jsme tak nuceni odmítnou hodně dětí, protože nemáme více lektorů. V současnosti má TS Ridendo cca 80 tanečníků, kteří pracují pod vedením osmi lektorů.
            Zaměření TS Ridenda zůstává stejné – moderna a show dance, sportovní společenský tanec, především pak taneční formace, moderní styly – hip hop, disko atd. Značnou péči věnujeme dětským přípravkám.
            TS Ridendo mělo v taneční sezóně 2011-2012 šest tanečních skupin, se kterými nacvičilo 5 choreografií. Jedná se o tři dětské taneční skupiny, dále o skupinu dospělé moderny, párů a hlavní dospělý soubor věnující se plesovým choreografiím.
            Skupiny fungují pod vedením dlouholetých členů TS Ridenda – Martin Pýcha – trenér tanečních disciplín 2. třídy, Tereza Šustrová, Petra Volfová – trenéři tanečních disciplín
3. třídy, dále Lenka Douchová, Martin Horák a Richard Boguaj.
            V roce 2012 pokračujeme ve spolupráci s Martinem Dytrtem, který staví úspěšnou choreografii “Karavana“, která pro Ridedno vybojovala již čtvrtý titul Mistr České republiky pro rok 2012 a stala se nejúspěšnější latinskoamercikou choreografií finálového večera na MČR.
            Během taneční sezóny jsme se zúčastnili 8 tanečních soutěží, a se svými formacemi jsme pro Hlinsko vybojovali 12 zlatých umístění.
            Další aktivitou Ridenda je prezentace tance na společenských akcích, především v Hlinsku, ale i v jeho okolí. V taneční sezóně 2011-2012 jsme vystupovali například na slavnostním otevírání MFC v Hlisku, Městském plese v Hlinsku, sportovním plese v Herálci, na dětském dni na Cihelce a na drobných soukromých akcích.
            Letos poprvé TS Ridendo pořádalo taneční soutěž „O Pohár starostky města Hlinska“, která se konala v Hlineckém MFC a zúčastnilo se jí přes 40 choreografií z celé ČR. Do Hlinska se sjelo více než 400 tanečníků a rozdalo se celkem 26 pohárů.
            V závěru sezóny jsme jako každý rok pořádali taneční pořad, v hlineckém MFC. Dopolední dvě vystoupení patřily školám, večerní pak veřejnosti. Kromě domácího klubu hostovaly ještě dva kluby – PS Hroch a MD Dance Chrudim. Akce měla vysokou úrověň a shlédlo ji přes 800 diváků.
            O prázdninách jsme uspořádali, spolu s MD Dance studiem Chrudim, taneční soustředění v Krucemburku, kterého se účastnilo 69 tanečníků. Věnovali jsme se především taneční pohybové průpravě a technice moderny. Dále jsme zde začali pracovat na nových choreografiích.
            O své existenci a činnosti dáváme vědět prostřednictvím vývěsek ve městě, článcích v novinách a především prostřednictvím internetových stran – www.ridendo.cz. Dále pak formou veřejných vystoupení a nově i prostřednictvím facebooku.
           
 
Naše úspěchy v taneční sezóně 2011-2012
 
 
 
úspěchy choreografie „Příběhy včelích medvídků“ v kategorii „mini“
 
1. místo - Regionální kolo CDO – Hradec Králové
6. místo – Zemské kolo CDO – Chomutov
1. místo – O Rychnovský pohárek
1. místo – Poupata 2012 – Heřmanův městec
1. místo – O Pohár starostky města Hlinska
 
 
úspěchy choreografie „Zázrak na Zemi“ v kategorii „děti“
 
2. místo - Regionální kolo CDO – Hradec Králové
3. místo – Zemské kolo CDO – Chomutov
4.místo – Mistrovství ČR CDO - Praha
1. místo – O Rychnovský pohárek
1. místo – Poupata 2012 – Heřmanův městec
1. místo – O Pohár starostky města Hlinska
 
 
úspěchy choreografie „Plamen v srdci“ v kategorii „děti“
 
3. místo - Regionální kolo CDO – Hradec Králové
4. místo – Zemské kolo CDO – Chomutov
5.místo – Mistrovství ČR CDO - Praha
2. místo – O Rychnovský pohárek
1. místo – Poupata 2012 – Heřmanův městec
4. místo – O Pohár starostky města Hlinska
 
 
úspěchy choreografie „Closer to the edge“ v kategorii „dospělí“
 
1. místo - Regionální kolo CDO – Hradec Králové
5. místo – Zemské kolo CDO – Jablonec nad Nisou
5.místo – Mistrovství ČR CDO - Praha
4. místo – O Rychnovský pohárek
1. místo – Poupata 2012 – Heřmanův městec
5. místo – O Pohár starostky města Hlinska
 
 
úspěchy choreografie „Karavana“ v kategorii „dospělí – plesové choreografie“
 
1. místo - Regionální kolo SUT v plesových choreografiích
3. místo – mistrovství ČR v pleosvých choreografiích a titul Mistr ČR
1. místo – nejlepší latinskoamerická choreografie v rámci MČR 2012
 
úspěchy párů:
 
 
22.10.2011      O Chrudimskou Loutku
·        Adam s Káťou 10. místo v semifinále Dětí 1 kombinace
 
29.10.2011      O Přeloučskou věž
·        Viktor a Dominika 8. – 9. místo v semifinále Dětí 1 kombinace
·        Adam a Káťa 17. – 18. místo Děti 2 kombinace
 
13.11.2011      Třemošnický pohár
·        Viktor a Dominika 8. místo Děti 1 kombinace a 17. místo Děti 2 kombinace
 
15.1.2012        Taneční Festival Vysočina – Chrast
·        Viktor a Dominika 1. místo Děti 1 kombinace, 12. místo Děti 2 kombinace
·        Adam a Káťa 13. místo Děti 2 kombinace 
 
4.2.2012          Skutečské Géčko
·        Viktor a Dominika 2. místo Děti 1 kombinace a 12. místo Děti 2 kombinace
·         Adam a Káťa 15. místo Děti 2 kombinace
·        Honza a Nikola 18. místo Junioři kombinace 
·        Vojta a Anta 22. – 23. místo Junioři kombinace
·        David a Nicola 22. – 23. místo Junioři kombinace
 
31.3.2012        Sezemický pohár
·        Viktor a Dominika 10. místo Děti 2 kombinace
·        Honza a Nikola 20. místo Junioři kombinace 
·        Vojta a Anta 23. místo Junioři kombinace
·        David a Nicola 24. – 26. místo Junioři kombinace
 
8.5.2012                   MČR SUT v Hobby Dance a valčíku – Velká cena AFI paláce – Pardubice
·        Viktor a Dominika 3. místo Děti 1 kombinace (2. vicemistr ČR)
·        David a Nicola 20. místo Junioři kombinace
·        Honza a Nikola 19. místo Junioři kombinace 
 
2.6.2012          Jarní cena Chrudimi
·        Honza a Nikola 11. místo Mládež kombinace a 20. místo Junioři kombinace
·        Vojta a Anta 14. místo Mládež kombinace a 22. – 23. místo Junioři kombinace
·        David a Nicola 12. místo Mládež kombinace a 22. – 23. místo Junioři kombinace
 
 
 

Je mi velkou cti, ze Vam mohu byt s malym zpozdenim, ale preci jen oznamit radostnou zpravu,

ze nase tanecnice a trenerka Petra Volfova dne 14.8. porodila krasnou holcicku, Nelinku.
Nelinka se narodila v 1:35 v noci a merila 52cm, s vahou 3880g.

Rodicum gratulujeme a Nelince prejeme do zivota hlavne pevne zdravi, lasku, stesti a radost!

TS

 

Tak už je to zase za námi a pomalu nám uteče i zbytek prázdnin a jedeme zase na novo!
 
Jako každý rok, první srpnový týden patří tanečnímu soustředění pořádanému TS Ridendem a MD dance studiem Chrudim.
Letos jsme v základní škole Krucemburk otevřeli čtyři taneční skupiny – mini, děti, junioři a páry, které se tanci věnovali cca 5 hodin denně. Celkem se soustředění zůčastnilo 67 dětí ve věku od 5-ti let, pod vedením 10-ti lektorů.
Celkem šest dní jsme se věnovali moderně a párovým společenským tancům a načerpali nové zkušenosti do další taneční sezóny.
Především u malých dětí není taneční soustředění pouze o tanci, ale i o práci ve skupině a ucelování kolektivu formou her. Letos jsme v odpoledních hrách putovali prostřednictvím stroje času v různých etapách naší historie, a tak jsme se setkali nejen s dinosaury, pralidmi, navštívili středověk i dobu nedávnou – šedesátá léta, ale vstoupili jsme i do budoucnosti. Nechyběla ani noční stezka odvahy s bojovou hrou. Večerní blok byl dále vyplněn vědomostní hrou, rockotékou, retrodiskotékou, na kterou si děti přivezly dobové kostýmy a na akci nechyběli ani známé osobnosti, imitované tanečními lektory. Dále jsme oslavili Silvestr, na jehož slavnostní oslavu si děti vytvořily zábavné scénky a taneční vystoupení.
Všichni zažili týden tance, zábavy, radosti a legrace, získali nové přátele a s těmi starými se po roce setkali.
Teď už nezbývá jiného, než se zase těšit na taneční sezónu, která začne během měsíce září.
 
Závěrem bych chtěla poděkovat vedoucímu tohoto soustředění - Martinu Pýchovi, za organizační zabezpečení celého soustředění a za jeho dobrý chod, dále všem trenérům, kteří se podíleli na výuce a volnočasové aktivitě během týdne.
V neposlední řadě patří díky Martině Peškeové, která se postarala o přípravu odpoledních her.
 
Tereza Šustrová
TÁBOR KRUCEMBURK 2012
 
Příjezd: v sobotu 4.8.2012, v 15:00-17:00
Odjezd: v sobtu 11.8.2012, v 10 hod bude taneční přehlídka pro rodiče, v 11 hod odjezd
Místo: ZŠ Krucemburk, Školní 440, Krucemburk (www.zskrucemburk.cz)
 
 
Odevzdat zdravotnici při příjezdu (v obálce označené jménem a kontaktem na rodiče):
-         léky, které dítě bere, včetně jejich dávkování a příbalového letáku
-         seznam alergií
-         upozornění na zdravotní potíže, které dítě v současnoti má – oděrky, exém,…
-         potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře – kdo odevzdával v září na tréninku, nemusí
-         potvrzení o bezinfekčnosti – lze vyplnit na místě, bude k dispozici, datum 4.8.!!
-         kartičku zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz
 
Kontrola dětí v době soustředění, telefonování:
Děti odevzdávají své mobilní telefony večer, po příjezdu, zdravotnici. Volejte tedy nejlépe na telefony vedoucích, dle harmonogramu, o odpoledním klidu. Dětem budou telefony vráceny na telefonování v úterý a ve čtvrtek, o odpoledním klidu. Děti je možné navštívit, ale nedoporučuje se, vzhledem k jejich následnému stavu „stýskání“. Během tábora se budeme snažit průběžně dávat fotky na web ridenda
V případě, že by dítě během tábora onemocnělo nebo se mu příliš stýskalo, rodiče budou neprodleně informováni.
 
Spaní:
Spát budeme ve třídách, a proto je nutné děti vybavit vlastní matrací či karimatkou + polštářkem a dekou nebo spacákem. Nejvhodnější je, aby děti spaly po 3 na velké nafukovací matraci nebo měli úzké karimatky, vzhledem k počtu dětí na táboře – když si každý přiveze velkou nafukovací matraci, tak se do těch tříd nevejdeme! Pod nafukovací matrace nutno deku – parkety mohou obsahovat třísky…
 
CO S SEBOU:
 
všeobecne:
-         matrace či karimatka, deka, polštář
-         plastový hrníček + šťávu (ne domácí výroba, nekupujte nám umělá sladidla, jsme zhýčkaný a rádi mlsáme, je to jednou za rok J )
-         peníze na drobná vydání (1x za týden jdeme do obchodu)
-         sluneční brýle, kšiltovka či klobouk, pláštěnka, holinky, repelent, švihadlo
-         pytel na špinavé prádlo označený jménem dítěte, nejlépe černý silný (pro snadnější orientaci vedoucích )
-         pastelky, tužky, blok na psaní
-         baterka
-         papírové kapesníčky, dostatek
-         nejlépe vše sbalit do kufříku a zvlášť do pytlíku dát čisté kalhotky a ponožky a ukázat dětem. Každoročně po dvou dnech pobytu hledáme kalhotky a ponožky
-         označit piškoty jménem dítěte, na podrážce!! Zkušenost: po dvou dnech, kdy je 15 dětí v jedné třídě a všichni mají stejnou velikost oblečení a bot zjišťujeme, že si děti nepamatují, co je jejich..
-         gumičky, sponky, hřeben, šampon, kondicionér, sprcháč
-         osuška + ručník
-         zubní pasta + kartáček
-         pexesa, karty, člobrdo atd.
-         nedávejte dětem MP3 a podobné elektoblbosti
 
 
oblečení:
-         spodní prádlo a ponožky – dostatek, raději nadbytek
-         trička – krátký i dlouhý rukáv, tílka – dostatek triček (na tanec, na ven, na normální nošení)
-         tepláky na ven aslepoň 2
-         tepláky na tanec, legíny, sukně
-         mikina
-         bunda na ven
 
Prosím, berte na vědomí, že se děti převlékají následovně: na normál – ráno, na trénink, na normál, na trénink, na ven, po umytí ještě na večerní blok. Hlavně aby jim bylo pohodlně, aby nemusely v propoceném triku z tréninku trávit odpolední klid nebo další trénink. Nebo ve špinavých teplácích z venku jít na lekci J Nezapomeňte na bundu, někdy se hodí, i když bude léto.
 
 
obuv:
-         piškoty na tanec
-         botasky na ven
-         holinky
-         pantofle nebo bačkory do areálu
-         popř. sandálky

Vážení,

chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěšnosti členů TS Ridenda v taneční sezóně 2011-2012.
Poděkování patří zejména trenérům – Lence, Martinovi Horákovi, Martinovi Pýchovi, Martinovi Dytrtovi, Ríšovi a Petře. Dále všem tanečníkům za jejich píli a jejich rodičům za podporu.
V neposlední řadě patří velké poděkování sponzorům, za jejich dary, které nám umožnily větší rozkvět, například při pořádání taneční soutěže a bezpochyby i přispěly na provoz samotného studia.
Poděkování patří firmám: Skori, Renos, Trigi, Jednota Hlinsko, Radek Černý – Autoprodej,  LG Marketing a samozřejmě i městu Hlinsku.

V taneční sezóně 2011-2012 TS Ridendo čítalo přes 80 členů, ve věku od 4 do 35 let. Tanečníci jsou vedeni šesti trenéry a tančí v šesti tanečních skupinách. TS Ridendo se věnovalo především modern dance, ale i společenským tancům párovým a plesové choreografii.
S choreografiemi jsme se zúčastnili devíti soutěží, z nichž jsme přivezli 12 zlatých umístění.
Největším úspěchem letošní sezóny byla třetí příčka na MČR a získání titulu Mistr České republiky v plesových choreografiích pro rok 2012 s předtančením Karavana (choreografie Martin Dytrt)
Naše páry se zúčastnily devíti soutěží, z nichž největším úspěhem bylo získání titulu 2. vicemistr ČR v kategorii děti 1 kombinace – Viktor Skořepa a Dominika Boguajová.

Letos jsme poprvé pořádali taneční soutěž kolektivů – „O Pohár starostky města Hlinska“, které se zúčastnilo celkem 41 choreografií z celé ČR. Hlinecké Multifunkční centrum tak zaplnilo přes 400 soutěžících tanečníků. TS Ridendo za podpory města Hlinska, firmy Skori a dalších sponzorů, rozdalo 26 pohárů a umožnilo tanečníkům předvádět své výkony v adekvátních prostorech pro tanec přímo stvořených.
Tanečníkům pro doplnění soutěže bylo umožněno focení profesionálním fotografem a vyhotovení velkoformátových fotografií jednotlivých klubů přímo v místě konání soutěže.

Jako každý rok, TS Rideno plánuje svoji aktivitu i přes prázdniny!
Spolu s MD Dance studiem Chrudim pořádá letní taneční soustředění v Krucemburku, pro členy i veřejnost. Soustředění je otevřeno pro děti od 6 let až po mládež do 18 let. Vyučovat se bude modern dance a párový společenský tanec.

Přeji všem, aby léto bylo slunečné, plné dobré nálady a tance!
Načerpejte plno energie a v srpnu naviděnou v Krucemburku!


Tereza Šustrová
vedoucí TS Ridendo
 

V sobotu 12.května se TS Ridendo zúčastnilo soutěže v Heřmanově Městci - Poupata 2012.
Jako každý rok jsme byli úspěšní, avšak letos se tanečníkům a jejich trenérům podařila nevídaná a velmi příjemná shoda.
Všechny ridenďácké skupiny přivezly ze své poslední letošní pohárové soutěže zlato!
S radostí a zlatým pohárem odjížděly domů tyto choreografie:

Příběhy včelích medvídků - předškolní věk - Koťátka
Ráj na Zemi - děti ve věku 8-9 let - Veverky
Plamen v srdci - děti ve věku 9-12 let - Žabičky
Closer to the edge - dospělí

V úterý 8.5.2012 se konalo Mistrovství ČR Hobby dance v Pardubickém AFI Paláci. Jednalo se o soutěž v párovém tancování a TS Ridendo vyslalo do boje tři taneční páry. Viktora Skořepu a Dominiku Boguajovou za kategorii Děti 1, Honzu Skořepu s Nikolou Černou a Davida Vašáka s Nicolou Mrkvičkovou za kategorii Junioři - Kombinace.

Po velkém boji v Dětech 1 se Viktorovi a Dominice podařilo získat titul 2. vícemistra ČR pro rok 2012, takže velké snažení bylo odměněno a za znění státní hymmny si převzali své medaile.

Další dva páry tančili v odpoledních hodinách o postup do semifinálového kolo, avšak i přes jejich skvělé taneční výkony se bohužel nevešli mezi užší výběr semifinalistů a skončili na 19. a 20. místě i přesto tančili skvěle.

Všem našim párům gratulujeme a budeme se těšit na další jejich úspěchy!

R

06.05. 12Jsme Mistři!

Taneční studio Ridendo se stalo počtvrté
MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY!!
 
V sobotu 5. května TS Ridendo s choreografií Martina Dytrta – KARAVANA, v podání dospělého souboru, získalo třetí místo v soutěži Mistrovství České republiky v plesových choreografiích. První dvě příčky obsadily soubory ze Slovenska, ale titul Mistr ČR může nést pouze český soubor, a tak obří pohár putoval do Hlinska a státní hymna hrála na počest TS Ridenda.
Dále Ridendo získalo ocenění za nejlepší latinskoamerickou choreografii finálového večera.
Celodenní maraton překrásných choreografií, okázalých kostýmů a krásných tanečníků se konal v historickém sálu chrudimského Muzea, pod taktovkou TŠ Bohemia Chrast a Svazu učitelů tance, za podpory města Chrudim, Chrasti a Pardubického kraje.
 
V sobotu 5.5.2012 se choreografie Closer to the edge zúčastnila Zemského kola II.ligy Dance life tour 2012 v Jablonci nad Nisou. Dívky soutěžily v kategorii dospělí – modern and contemporary dance – dospělí.
Odvezli si 5. místo a postup na MČR do Prahy.
 
V sobotu 29.4.2012 TS Ridendo reprezentovalo Hlinsko na postupové soutěži pořádané CDO - na Zemském kole pro Čechy. Ridendo se zúčastnilo se dvěma dětskými choreografiemi a jednou choreografií kategorie mini.
Jelikož je tato soutěž postupová, obě dětské choreografie postoupily na Mistrovství České republiky do Prahy. Koťátka, se svojí choreografií zde měla poslední kolo, jelikož v kategorii mini CHRT ART se mistrovství republiky nekoná.
Děti postoupily s následujícími výsledky:

Ráj na Zemi (choreografie L. Douchová) - děti - Modern and contemporary dance - II. liga - 3.místo - postup na MČR
Plamen v srdci (choreografie M. Horák) - děti- Modern and contemporary dance - II.liga - 4. místo - postup na MČR

Příběhy včelích medvídků (choreografie T. Šustrová) - mini - CHRT ART - III. liga - postup do finále - 6. místo

V sobotu 21.dubna se po dvouměsíčním nácviku choreografie dospělý soubor TS Ridenda zúčastnil soutěže Festival tanečního mládí 2012, který se konal v hlineckém MFC. S choreografií Martina Dytrta - Karavana, jsme vybojovali prvé místo a postup do semifinále na Mistrovství České republiky v plesových choreografiích.
Touto cestou bych ráda poděkovala maminkám našich dětí - paní Renatě Černé a Alici Černé za výpomoc při dotvoření naší taneční vizáže a holkám ze Žabiček a Veverek za podporu na soutěži a výrobu krásného transparentu!

Video z vystoupení:
http://www.youtube.com/watch?v=wqK5DZ1wF84&context=C43ed36eADvjVQa1PpcFMRKO41FrodFs-f1xhOF86LP16K5rP0MT0=

A pokračujeme dále.

V neděli 22.dubna jsme si jako každý rok zajeli pro pár pohárů do Rychnova nad Kněžnou.
V kategorii mini jsme s Příběhy včelích medvídků získali zlato a v kategorii děti scénický tanec jsme obsadili hned první dvě příčky - Ráj na Zemi obsadil místo první a hned na příčce druhé se umístil i Plamen v srdci.
Closer to the edge i přes veškerou snahu dívek zkončil na místě čtvrtém, zato však ze 13ti souborů.
Všem tanečníkům děkujeme a přejeme jim plno sil do dalších dubnokvětnových tanečních soubojů!

Dnes v Chrudimském deníku článek o naší taneční soutěži kolektivů -  O pohár starostky města.

Odkaz na článek a fotogalerie:
http://chrudimsky.denik.cz/kultura_region/fotogalerie-skupina-ridendo-predstavila-tanecniky-20120416.html
Přinášíme vám slibované odkazy na fotogalerie a videa z Hradce.

Fotogalerie:
1.část
http://czechdance.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1203:84-dlt-2012-regionalni-kolo-pardubickeho-a-kralovehradeckeho-kraje-1-ast&catid=140:20112012&Itemid=178

2.část
http://czechdance.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1204:84-dlt-2012-regionalni-kolo-pardubickeho-a-kralovehradeckeho-kraje-2-ast&catid=140:20112012&Itemid=178

Odkazy na videa:

Včelí medvídci
http://www.youtube.com/watch?v=HLh43cplHlk&feature=player_detailpage

Plamen v srdci
http://www.youtube.com/watch?v=aF3YKaD6Sb4

Ráj na zemi
http://www.youtube.com/watch?v=mC-si7ky56w&feature=player_detailpage

Closer to the edge
http://www.youtube.com/watch?v=DqxQs7fNDzU&feature=player_detailpage

Dnes, 8.dubna 2012 se čtyři taneční skupiny TS Ridenda zúčastnily regionálního kola Dance life tour 2012, pořádané Czech Dance Organization.
Všechny čtyři choreografie přivezly "bednová" místa a tím se posunuly i na zemské kolo!
Získali jsme tato umístění:

CHRT ART MINI (III.liga) :
Příběhy včelích medvídků 1. místo (choreografie Tereza Šustrová) - skupina Koťátka

MODERN AND CONTEMPORARY DANCE DĚTI (II.liga) :
Ráj na Zemi 2. místo (choreografie Lenka Douchová) - skupina Veverky
Plamen v srdci 3. místo (choreografie Martin Horák) - skupina Žabičky

MODERN AND CONTEMPORARY DANCE DOSPĚLÍ (II.liga) :
Closer to the edge 2. místo (choreografie Petra Volfová) - skupina dospělá modernaps- fotky dodám postupně, co je budu mít k dispozici :)
V sobotu 31.3.2012 reprezentovaly TS Ridendo na soutěži tanečních párů v Sezemicích naše čtyři taneční páry.
V kategorii Děti II. soutěžil Viktor Skořepa s Dominikou Boguajovou, a i přes fakt, že sami spadají do věkové kategorie Děti I. se jim podařilo postoupit do dalšího kola a umístit se na 10. místě ze 17ti párů.
Naše začínající páry již soutěžily v kategorii juniorů, a to s následujícími výsledky:
Jan Skořepa s Nikolou Černou 20. z 27 párů, David Vašák s Nicol Mrkvičkovou 23. z 27 párů a Vojtěch Tuška s Anetou Pintovou 24. z 27 párů.

Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších tanečních úspěchů!

Taneční skupina Cheerleaders se 3.3. 2012 zúčastnila Sportovního plesu v kultůrním domě v Herálci. Na této akci se představili s dvěma vystoupeními. V úvodu plesu zatančili vystoupení "Avatar", které je Mistrem Čech pro rok 2011. Druhou část plesu vyplnili choreografií, která měla na této akci premiéru a to s názvem "Closer to the edge". Choreografkou obou vystoupení je vedoucí skupiny Petra Volfová. Rádi bychom ještě poděkovali pořadatelům plesu, kteří se celou dobu o nás hezky starali.

V sekci fotogalerie naleznete fotky.
Vážení přátelé a milovníci tanečních choreografií,

dne 3. března 2012 se TS Ridendo představí na Sportovním plese v Herálci nejen s vystoupením Avatar, které získalo titul Mistr Čech, ale představí zde i své zbrusu nové vystoupení od autorky Petry Volfové, v podání našich dospělých tanečnic moderny.

Tento ples je tedy jedinečnou příležitostí ke shlédnutí našich tanečních aktivit a zároveň jistě příjemným společenským zpestřením.

Dne 5.1.2012 bylo TS Ridendo zaregistrováno jako občanské sdružení. Tento krok - odpoutání od MKK Hlinečan bylo Ridendo nuceno udělat na základě žádosti města Hlinska.
Prosíme všechny rodiče, aby se dostavili  v neděli 21.1.2012 v 10 hodin na valnou hromadu TS Ridenda - do tělocvičny ZŠ Resslova, kde proběhne volba předsedy a členského výboru. Dále se zde seznámíte se stanovami, které již teď jsou vyvěšeny na těchto webových stránkách a dojde k podpisu nových přihlášek.
Tréninky a vše ostatní zůstává beze změny.

S pozdravem,

Tereza Šustrová
Stanovy občanského sdružení
„TS Ridendo“
 
Čl. I
Název a sídlo sdružení
1. Název občanského sdružení je: TS Ridendo.
2. Sídlem sdružení je obec: Hlinsko     Sdružení sídlí na adrese: Wilsonova 218, Hlinsko, 539 01.
 
Čl. II
Předmět činnosti
 
1. TS Ridendo je občanským sdružením dětí, mládeže a dospělých ve smyslu
    zákona o sdružování občanů.

2. Svojí povahou je zájmovou, nepolitickou a neziskovou organizací s právní subjektivitou. Vytváří  
    podmínky pro popularizaci tance ve všech jeho podobách a formách jako prostředku pro   
    smysluplné využití volného času a rozvoj estetického cítění.

                                  
Čl. III
Poslání a cíl
 
1. Posláním TS Ridenda je podporovat rozvoj tance, hájit zájmy svých členů a
    prosazovat jejich oprávněné požadavky.

2. Prvořadým cílem TS Ridenda je:
    a) vytvoření prostoru pro vhodné využívání volného času zájemců o tanec,
    b) vychovávat děti a mládež prostřednictvím tanečního oboru.
 
Čl. IV
Sdružování
 
1. TS Ridendo je dobrovolným sdružením tanečníků.

2. TS Ridendo je sdružením otevřeným pro všechny tanečníky, kteří se chtějí podílet
    na jeho činnosti, naplňovat a spoluvytvářet jeho poslání a cíle.

3. TS Ridendo respektuje právo sdružených tanečníků sdružovat se v jiných 
    zájmových seskupeních a organizacích.
 
Čl. V
Členství
 
1. Členem TS Ridenda se může stát každá fyzická osoba, která:
    a) má o práci v TS Ridendu zájem,
    b) souhlasí s posláním TS Ridenda,
    c) chce se aktivně podílet na plnění úkolů TS Ridenda,
    d) zaváže se dodržovat stanovy, dokumenty a závazná usnesení orgánů TS Ridenda
    e) podá písemnou přihlášku (za nezletilého písemnou přihlášku podá jeho zákonný zástupce).
 
2. Členství v TS Ridendu je řádné a evidované.
 
3. Řádné členství v TS Ridendu vzniká automaticky podáním řádně vyplněné      
    přihlášky člena do TS Ridenda a zaplacením členského příspěvku.
    Práva řádného člena: článek VI těchto stanov.
    Povinnosti řádného člena: článek VI těchto stanov.
 
4. Evidované členství v TS Ridendu vzniká automaticky podáním řádně vyplněné      
    přihlášky člena do TS Ridenda. Vznikem evidovaného členství   
    zaniká automaticky řádné členství. Evidované členství zaniká automaticky vypršením doby 12
    měsíců od jeho vzniku. Evidovaný člen v průběhu této doby může zaplacením členského  
    příspěvku řádného člena obnovit své řádné členství, čímž jeho evidované členství automaticky
    zaniká.
    Práva evidovaného člena: článek VI těchto stanov.
    Povinnosti evidovaného člena: článek VI těchto stanov.
 
5. Členství v TS Ridendu zaniká :
    a) písemným oznámením člena,
    b) vyloučením, porušil-li člen hrubým způsobem stanovy TS Ridenda nebo jiným 
         způsobem vážně ohrozil dobré jméno a plnění poslání TS Ridenda, přičemž o
         vyloučení rozhoduje výbor sdružení,
    c) úmrtím člena,
    d) zánikem TS Ridenda.
 
Čl. VI
Práva a povinnosti členů
 
1. Práva členů TS Ridenda:
    a) účastnit se podle svých zájmů činnosti TS Ridenda,
    b) být informován o akcích a činnosti TS Ridenda,
    c) obracet se na kterýkoli orgán TS Ridenda s dotazy, připomínkami, podávat  
        návrhy na zlepšení práce TS Ridenda,
    d) být volen do všech orgánů TS Ridenda po dosažení věku 18 let.
 
2. Povinnosti členů TS Ridenda:
    a) dodržovat stanovy a ostatní dokumenty TS Ridenda i usnesení příslušných
        orgánů TS Ridenda a dbát dobrého jména TS Ridenda,
    b) platit členské příspěvky TS Ridenda ve stanovené výši a ve stanoveném 
        termínu,
    c) oznamovat příslušné evidenci všechny změny v identifikačních údajích
    d) podle svých sil, schopností a možností přispívat k činnosti TS Ridenda a   
         pracovat pro jeho rozvoj.
 
Čl. VII
Orgány sdružení a jednání jménem sdružení
1. Orgány sdružení jsou členská schůze a výbor sdružení.
2. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně. Členskou schůzi svolává výbor sdružení dle potřeby, avšak nejméně jedenkrát do roka; je povinen ji též svolat, požádá-li o to písemně jedna třetina členů sdružení, a to do jednoho měsíce od doručení této žádosti. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně poloviny členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, je výbor sdružení povinen svolat do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů, nestanovují-li tyto stanovy jinak. Členská schůze:

a)      projednává činnost sdružení,
b)      schvaluje změny stanov, a to dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení,
c)      odvolává a volí jednotlivé členy výboru sdružení na jejich jednoleté funkční období,
d)      schvaluje výroční zprávu sdružení,
 
e)      rozhoduje o zániku sdružení, a to dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení; zároveň
      nadpoloviční většinou všech přítomných členů rozhodne o majetkovém vypořádání  
      sdružení
f)        v souladu s těmito stanovami, dle potřeby rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se sdružení.
3. Výbor se skládá ze tří členů - předsedy, místopředsedy a člena výboru. Členové jsou voleni na    členské schůzi na čtyřleté funkční období. Výbor sdružení řídí jeho činnost v období mezi členskými schůzemi. Výbor sdružení sestavuje výroční zprávu sdružení. Výbor sdružení dále:
a)        schvaluje rozpočet sdužení
b)        vylučuje členy sdružení
4. Jménem sdružení jedná předseda výboru. Tento může udělit plnou moc k zastupování další osobě.
 
Čl. VIII
Hospodaření sdružení
1. Příjmy TS Ridenda tvoří členské příspěvky či jiné příjmy od členů, dotace a granty
    od státních a místních orgánů, podíly a výnosy, příspěvky sponzorů, dary, dědictví, převody
    majetku, vstupné a další aktiva vyplývající z činnosti sdružení
 
2. Členské příspěvky či jiné příjmy od členů TS Ridenda jsou v souladu se zákonem
    o daních z příjmu osvobozeny od placení této daně.

3. Skladbu a výši členských příspěvků určuje Finanční řád TS Ridenda.

4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování jeho cílů a v souladu s formami činnosti sdružení.
5. Výbor sdružení je za hospodaření sdružení zodpovědný členské schůzi.
 
Čl. IX
Zánik sdružení
1. TS Ridendo zanikne, usnese-li se na tom členská schůze 2/3 většinou přítomných členů. Členská schůze v tomto případě rovněž rozhodne o způsobu zániku, naložení s majetkem, právy a závazky TS Ridenda.
 
 
V Hlinsku dne 28.12.2011
Blíží se doba plesů a všemožných kultůrních akcí, aproto Taneční Studio Ridendo přichází s nabídkou plesového předtančení na Vaši společenskou akci. Jedná se o taneční vystoupení mixu převážně latinskoamerický a standartních tanců a to v podání 6 tanečních párů. V odkazu najdete sestřih z vystoupení. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na tel: 736 512 660 a nebo email: terez.sustrova@seznam.cz. Tešíme se na spolupráci!


http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=u5fq3wOQZ7I

31.08. 11poděkování

Za celé taneční studio Ridendo bych chtěla poděkovat firmě SKORI, která sponzorským darem vytiskla všechny propagační náborové letáky a další tiskopisy nutné pro začínající taneční sezónu.

Děkujeme!
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | »»»
 
© 2020, www.ridendo.cz, mash | xhtml 1.0, css valid