06.05. 12Jsme Mistři!

Taneční studio Ridendo se stalo počtvrté
MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY!!
 
V sobotu 5. května TS Ridendo s choreografií Martina Dytrta – KARAVANA, v podání dospělého souboru, získalo třetí místo v soutěži Mistrovství České republiky v plesových choreografiích. První dvě příčky obsadily soubory ze Slovenska, ale titul Mistr ČR může nést pouze český soubor, a tak obří pohár putoval do Hlinska a státní hymna hrála na počest TS Ridenda.
Dále Ridendo získalo ocenění za nejlepší latinskoamerickou choreografii finálového večera.
Celodenní maraton překrásných choreografií, okázalých kostýmů a krásných tanečníků se konal v historickém sálu chrudimského Muzea, pod taktovkou TŠ Bohemia Chrast a Svazu učitelů tance, za podpory města Chrudim, Chrasti a Pardubického kraje.
 
V sobotu 5.5.2012 se choreografie Closer to the edge zúčastnila Zemského kola II.ligy Dance life tour 2012 v Jablonci nad Nisou. Dívky soutěžily v kategorii dospělí – modern and contemporary dance – dospělí.
Odvezli si 5. místo a postup na MČR do Prahy.
 
V sobotu 29.4.2012 TS Ridendo reprezentovalo Hlinsko na postupové soutěži pořádané CDO - na Zemském kole pro Čechy. Ridendo se zúčastnilo se dvěma dětskými choreografiemi a jednou choreografií kategorie mini.
Jelikož je tato soutěž postupová, obě dětské choreografie postoupily na Mistrovství České republiky do Prahy. Koťátka, se svojí choreografií zde měla poslední kolo, jelikož v kategorii mini CHRT ART se mistrovství republiky nekoná.
Děti postoupily s následujícími výsledky:

Ráj na Zemi (choreografie L. Douchová) - děti - Modern and contemporary dance - II. liga - 3.místo - postup na MČR
Plamen v srdci (choreografie M. Horák) - děti- Modern and contemporary dance - II.liga - 4. místo - postup na MČR

Příběhy včelích medvídků (choreografie T. Šustrová) - mini - CHRT ART - III. liga - postup do finále - 6. místo

V sobotu 21.dubna se po dvouměsíčním nácviku choreografie dospělý soubor TS Ridenda zúčastnil soutěže Festival tanečního mládí 2012, který se konal v hlineckém MFC. S choreografií Martina Dytrta - Karavana, jsme vybojovali prvé místo a postup do semifinále na Mistrovství České republiky v plesových choreografiích.
Touto cestou bych ráda poděkovala maminkám našich dětí - paní Renatě Černé a Alici Černé za výpomoc při dotvoření naší taneční vizáže a holkám ze Žabiček a Veverek za podporu na soutěži a výrobu krásného transparentu!

Video z vystoupení:
http://www.youtube.com/watch?v=wqK5DZ1wF84&context=C43ed36eADvjVQa1PpcFMRKO41FrodFs-f1xhOF86LP16K5rP0MT0=

A pokračujeme dále.

V neděli 22.dubna jsme si jako každý rok zajeli pro pár pohárů do Rychnova nad Kněžnou.
V kategorii mini jsme s Příběhy včelích medvídků získali zlato a v kategorii děti scénický tanec jsme obsadili hned první dvě příčky - Ráj na Zemi obsadil místo první a hned na příčce druhé se umístil i Plamen v srdci.
Closer to the edge i přes veškerou snahu dívek zkončil na místě čtvrtém, zato však ze 13ti souborů.
Všem tanečníkům děkujeme a přejeme jim plno sil do dalších dubnokvětnových tanečních soubojů!

Dnes v Chrudimském deníku článek o naší taneční soutěži kolektivů -  O pohár starostky města.

Odkaz na článek a fotogalerie:
http://chrudimsky.denik.cz/kultura_region/fotogalerie-skupina-ridendo-predstavila-tanecniky-20120416.html
Přinášíme vám slibované odkazy na fotogalerie a videa z Hradce.

Fotogalerie:
1.část
http://czechdance.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1203:84-dlt-2012-regionalni-kolo-pardubickeho-a-kralovehradeckeho-kraje-1-ast&catid=140:20112012&Itemid=178

2.část
http://czechdance.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1204:84-dlt-2012-regionalni-kolo-pardubickeho-a-kralovehradeckeho-kraje-2-ast&catid=140:20112012&Itemid=178

Odkazy na videa:

Včelí medvídci
http://www.youtube.com/watch?v=HLh43cplHlk&feature=player_detailpage

Plamen v srdci
http://www.youtube.com/watch?v=aF3YKaD6Sb4

Ráj na zemi
http://www.youtube.com/watch?v=mC-si7ky56w&feature=player_detailpage

Closer to the edge
http://www.youtube.com/watch?v=DqxQs7fNDzU&feature=player_detailpage

Dnes, 8.dubna 2012 se čtyři taneční skupiny TS Ridenda zúčastnily regionálního kola Dance life tour 2012, pořádané Czech Dance Organization.
Všechny čtyři choreografie přivezly "bednová" místa a tím se posunuly i na zemské kolo!
Získali jsme tato umístění:

CHRT ART MINI (III.liga) :
Příběhy včelích medvídků 1. místo (choreografie Tereza Šustrová) - skupina Koťátka

MODERN AND CONTEMPORARY DANCE DĚTI (II.liga) :
Ráj na Zemi 2. místo (choreografie Lenka Douchová) - skupina Veverky
Plamen v srdci 3. místo (choreografie Martin Horák) - skupina Žabičky

MODERN AND CONTEMPORARY DANCE DOSPĚLÍ (II.liga) :
Closer to the edge 2. místo (choreografie Petra Volfová) - skupina dospělá modernaps- fotky dodám postupně, co je budu mít k dispozici :)
V sobotu 31.3.2012 reprezentovaly TS Ridendo na soutěži tanečních párů v Sezemicích naše čtyři taneční páry.
V kategorii Děti II. soutěžil Viktor Skořepa s Dominikou Boguajovou, a i přes fakt, že sami spadají do věkové kategorie Děti I. se jim podařilo postoupit do dalšího kola a umístit se na 10. místě ze 17ti párů.
Naše začínající páry již soutěžily v kategorii juniorů, a to s následujícími výsledky:
Jan Skořepa s Nikolou Černou 20. z 27 párů, David Vašák s Nicol Mrkvičkovou 23. z 27 párů a Vojtěch Tuška s Anetou Pintovou 24. z 27 párů.

Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších tanečních úspěchů!

Taneční skupina Cheerleaders se 3.3. 2012 zúčastnila Sportovního plesu v kultůrním domě v Herálci. Na této akci se představili s dvěma vystoupeními. V úvodu plesu zatančili vystoupení "Avatar", které je Mistrem Čech pro rok 2011. Druhou část plesu vyplnili choreografií, která měla na této akci premiéru a to s názvem "Closer to the edge". Choreografkou obou vystoupení je vedoucí skupiny Petra Volfová. Rádi bychom ještě poděkovali pořadatelům plesu, kteří se celou dobu o nás hezky starali.

V sekci fotogalerie naleznete fotky.
Vážení přátelé a milovníci tanečních choreografií,

dne 3. března 2012 se TS Ridendo představí na Sportovním plese v Herálci nejen s vystoupením Avatar, které získalo titul Mistr Čech, ale představí zde i své zbrusu nové vystoupení od autorky Petry Volfové, v podání našich dospělých tanečnic moderny.

Tento ples je tedy jedinečnou příležitostí ke shlédnutí našich tanečních aktivit a zároveň jistě příjemným společenským zpestřením.

Dne 5.1.2012 bylo TS Ridendo zaregistrováno jako občanské sdružení. Tento krok - odpoutání od MKK Hlinečan bylo Ridendo nuceno udělat na základě žádosti města Hlinska.
Prosíme všechny rodiče, aby se dostavili  v neděli 21.1.2012 v 10 hodin na valnou hromadu TS Ridenda - do tělocvičny ZŠ Resslova, kde proběhne volba předsedy a členského výboru. Dále se zde seznámíte se stanovami, které již teď jsou vyvěšeny na těchto webových stránkách a dojde k podpisu nových přihlášek.
Tréninky a vše ostatní zůstává beze změny.

S pozdravem,

Tereza Šustrová
Stanovy občanského sdružení
„TS Ridendo“
 
Čl. I
Název a sídlo sdružení
1. Název občanského sdružení je: TS Ridendo.
2. Sídlem sdružení je obec: Hlinsko     Sdružení sídlí na adrese: Wilsonova 218, Hlinsko, 539 01.
 
Čl. II
Předmět činnosti
 
1. TS Ridendo je občanským sdružením dětí, mládeže a dospělých ve smyslu
    zákona o sdružování občanů.

2. Svojí povahou je zájmovou, nepolitickou a neziskovou organizací s právní subjektivitou. Vytváří  
    podmínky pro popularizaci tance ve všech jeho podobách a formách jako prostředku pro   
    smysluplné využití volného času a rozvoj estetického cítění.

                                  
Čl. III
Poslání a cíl
 
1. Posláním TS Ridenda je podporovat rozvoj tance, hájit zájmy svých členů a
    prosazovat jejich oprávněné požadavky.

2. Prvořadým cílem TS Ridenda je:
    a) vytvoření prostoru pro vhodné využívání volného času zájemců o tanec,
    b) vychovávat děti a mládež prostřednictvím tanečního oboru.
 
Čl. IV
Sdružování
 
1. TS Ridendo je dobrovolným sdružením tanečníků.

2. TS Ridendo je sdružením otevřeným pro všechny tanečníky, kteří se chtějí podílet
    na jeho činnosti, naplňovat a spoluvytvářet jeho poslání a cíle.

3. TS Ridendo respektuje právo sdružených tanečníků sdružovat se v jiných 
    zájmových seskupeních a organizacích.
 
Čl. V
Členství
 
1. Členem TS Ridenda se může stát každá fyzická osoba, která:
    a) má o práci v TS Ridendu zájem,
    b) souhlasí s posláním TS Ridenda,
    c) chce se aktivně podílet na plnění úkolů TS Ridenda,
    d) zaváže se dodržovat stanovy, dokumenty a závazná usnesení orgánů TS Ridenda
    e) podá písemnou přihlášku (za nezletilého písemnou přihlášku podá jeho zákonný zástupce).
 
2. Členství v TS Ridendu je řádné a evidované.
 
3. Řádné členství v TS Ridendu vzniká automaticky podáním řádně vyplněné      
    přihlášky člena do TS Ridenda a zaplacením členského příspěvku.
    Práva řádného člena: článek VI těchto stanov.
    Povinnosti řádného člena: článek VI těchto stanov.
 
4. Evidované členství v TS Ridendu vzniká automaticky podáním řádně vyplněné      
    přihlášky člena do TS Ridenda. Vznikem evidovaného členství   
    zaniká automaticky řádné členství. Evidované členství zaniká automaticky vypršením doby 12
    měsíců od jeho vzniku. Evidovaný člen v průběhu této doby může zaplacením členského  
    příspěvku řádného člena obnovit své řádné členství, čímž jeho evidované členství automaticky
    zaniká.
    Práva evidovaného člena: článek VI těchto stanov.
    Povinnosti evidovaného člena: článek VI těchto stanov.
 
5. Členství v TS Ridendu zaniká :
    a) písemným oznámením člena,
    b) vyloučením, porušil-li člen hrubým způsobem stanovy TS Ridenda nebo jiným 
         způsobem vážně ohrozil dobré jméno a plnění poslání TS Ridenda, přičemž o
         vyloučení rozhoduje výbor sdružení,
    c) úmrtím člena,
    d) zánikem TS Ridenda.
 
Čl. VI
Práva a povinnosti členů
 
1. Práva členů TS Ridenda:
    a) účastnit se podle svých zájmů činnosti TS Ridenda,
    b) být informován o akcích a činnosti TS Ridenda,
    c) obracet se na kterýkoli orgán TS Ridenda s dotazy, připomínkami, podávat  
        návrhy na zlepšení práce TS Ridenda,
    d) být volen do všech orgánů TS Ridenda po dosažení věku 18 let.
 
2. Povinnosti členů TS Ridenda:
    a) dodržovat stanovy a ostatní dokumenty TS Ridenda i usnesení příslušných
        orgánů TS Ridenda a dbát dobrého jména TS Ridenda,
    b) platit členské příspěvky TS Ridenda ve stanovené výši a ve stanoveném 
        termínu,
    c) oznamovat příslušné evidenci všechny změny v identifikačních údajích
    d) podle svých sil, schopností a možností přispívat k činnosti TS Ridenda a   
         pracovat pro jeho rozvoj.
 
Čl. VII
Orgány sdružení a jednání jménem sdružení
1. Orgány sdružení jsou členská schůze a výbor sdružení.
2. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně. Členskou schůzi svolává výbor sdružení dle potřeby, avšak nejméně jedenkrát do roka; je povinen ji též svolat, požádá-li o to písemně jedna třetina členů sdružení, a to do jednoho měsíce od doručení této žádosti. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně poloviny členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, je výbor sdružení povinen svolat do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů, nestanovují-li tyto stanovy jinak. Členská schůze:

a)      projednává činnost sdružení,
b)      schvaluje změny stanov, a to dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení,
c)      odvolává a volí jednotlivé členy výboru sdružení na jejich jednoleté funkční období,
d)      schvaluje výroční zprávu sdružení,
 
e)      rozhoduje o zániku sdružení, a to dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení; zároveň
      nadpoloviční většinou všech přítomných členů rozhodne o majetkovém vypořádání  
      sdružení
f)        v souladu s těmito stanovami, dle potřeby rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se sdružení.
3. Výbor se skládá ze tří členů - předsedy, místopředsedy a člena výboru. Členové jsou voleni na    členské schůzi na čtyřleté funkční období. Výbor sdružení řídí jeho činnost v období mezi členskými schůzemi. Výbor sdružení sestavuje výroční zprávu sdružení. Výbor sdružení dále:
a)        schvaluje rozpočet sdužení
b)        vylučuje členy sdružení
4. Jménem sdružení jedná předseda výboru. Tento může udělit plnou moc k zastupování další osobě.
 
Čl. VIII
Hospodaření sdružení
1. Příjmy TS Ridenda tvoří členské příspěvky či jiné příjmy od členů, dotace a granty
    od státních a místních orgánů, podíly a výnosy, příspěvky sponzorů, dary, dědictví, převody
    majetku, vstupné a další aktiva vyplývající z činnosti sdružení
 
2. Členské příspěvky či jiné příjmy od členů TS Ridenda jsou v souladu se zákonem
    o daních z příjmu osvobozeny od placení této daně.

3. Skladbu a výši členských příspěvků určuje Finanční řád TS Ridenda.

4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování jeho cílů a v souladu s formami činnosti sdružení.
5. Výbor sdružení je za hospodaření sdružení zodpovědný členské schůzi.
 
Čl. IX
Zánik sdružení
1. TS Ridendo zanikne, usnese-li se na tom členská schůze 2/3 většinou přítomných členů. Členská schůze v tomto případě rovněž rozhodne o způsobu zániku, naložení s majetkem, právy a závazky TS Ridenda.
 
 
V Hlinsku dne 28.12.2011
Blíží se doba plesů a všemožných kultůrních akcí, aproto Taneční Studio Ridendo přichází s nabídkou plesového předtančení na Vaši společenskou akci. Jedná se o taneční vystoupení mixu převážně latinskoamerický a standartních tanců a to v podání 6 tanečních párů. V odkazu najdete sestřih z vystoupení. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na tel: 736 512 660 a nebo email: terez.sustrova@seznam.cz. Tešíme se na spolupráci!


http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=u5fq3wOQZ7I

31.08. 11poděkování

Za celé taneční studio Ridendo bych chtěla poděkovat firmě SKORI, která sponzorským darem vytiskla všechny propagační náborové letáky a další tiskopisy nutné pro začínající taneční sezónu.

Děkujeme!

26.07. 11Pelhřimov

Na začátku měsíce července se lektorka Tereza Šustrová zúčastnila tanečního soustředění v Pelhřimově. Týden se spolu s dalšími tanečníky s celé republiky věnovala modernímu tanci a jazzu, pod vedením Davida Strnada a Leony Kubešové.
Tak již pomalu zavíráme dveře za poslední taneční sezónou. Tento týden proběhnou poslední tréninky, profilový pořad již máme také za sebou a už nezbývá, než si dosyta užít letních prázdnin a načerpat nové síly na další tancem prožitý rok.
Tento rok byl pro všechny velmi náročný a svým způsobem i velmi úspěšný. Začali jsme se účastnit soutěží pořádaných Czech dance organization, které jsou postupové a díky nim se juniorky staly Mistry Čech v modern dance a spolu se skupinou Žabičky usedly na 4. příčku žebříčku Mistrovství České republiky v moderně. Velký úspěch dosáhl i dospělý soubor TS Ridenda, který s choreografií Martina Dytrta – Adagio získal 6. místo na MČR. V letošním roce jsme také dali příležitost dívkám ze skupiny juniorek, podílet se na výuce a pod vedením zkušených trenérů se učit vést tréninky. Tyto dívky se účastnily mimo jiné i několika workshopů s Martninou Pirnou v Chrudimi.
V Letošním roce TS Ridendo dále spolupracovalo s Martinem Dytrtem a Filipem Černým, kteří u nás vedli soustřední pro téměř všechny naše skupiny.
Do příštího roku připravujeme řadu dalších vystoupení a soustředění nejen s našimi trenéry, ale i s externisty. V současnosti připravujeme pro všechny členy i nečleny taneční soustředění, které proběhne 1. týden v srpnu – v Krucemburku. Již teď můžeme prozradit, že kromě dobrého tancování, nových zážitků a skvělé nálady se účastníci mohou těšit na odpolední a večerní program, který letos bude probíhat v duchu filmů, muzikálů, klipů, divadla a podobně!
Nová taneční sezóna bude začínat na kocni září 2011 a budeme přibírat nové členy do skupiny Koťátka (předškolní věk) a skupiny hlavní věkové kategorie pro modern dance (v současnosti juniorky tančící vystoupení Avatar). Pro tuto skupinu budeme přibírat nové členy ve věku od 14 let. Pokud již teď někdo ví, že by se chtěl k našim dospělým tanečníkům přidat, bylo by nejlepší nás kontaktovat a zúčastnit se tanečního soustředění.

Ještě závěrem bych chtěla  poděkovat všem trenérům, kteří s Ridendem v letošním roce spolupracovali, dále pak rodičům a všem tanečníkům za jejich snažení na tréniních a jejich výkony na soutěžích.

Přeji všem krásné léto a nashledanou v nové taneční sezóně.

Tereza Šustrová
V sobotu 5.6.2011 TS Ridendo vystoupilo na Dětském dni na Cihelce, a to s vystoupením Gumi méďa, Lollipop a s ukázkou hip hopu.

V sobotu 21.5. jsme se zúčastnili poslední letošní taneční soutěže - Mistrovství ČR ve formacích moderny v Praze. Juniorky s vystoupením Petry Volfové - Avatar, získaly v hlavní věkové kategorii 4.místo. Žabičky pod vedením Martina Horáka vybojovaly také 4. místo, v kategorii děti.


Obě úspěšná vystoupení již brzy uvidíte na profilovém pořadu "Tančíme s radostí", které se bude konat 3.6.2011. Lístky na program od 17 i 19 hodin jsou v předprodeji v informačním centru v Husově ulici.


Další úspěšná taneční sobota dětských skupin TS Ridendo se konala 14.5. v Heřmanově městci na soutěži POUPATA 2011. Koťátka zde se svým vystoupením Citrónková rallye v kategorii do 6 let - scéna, forma, výraz vybojovala 1. místo. Veverky a jejich Zázrak lásky získaly 1. místo v kategorii do 9 let - scéna, forma, výraz. Snění v podání skupiny Žabičky se v kategorii do 12 let umístilo na krásném 2. místě, přestože konkurence byla veliká. Veliká gratulace a díky za krásné zakončení soutěžního snažení. LD
V neděli 8.5.2011 juniorská skupina TS Ridendo s vystoupením Avatar získala titul Mistr Čech, v kategorii dospělí - moderna, II. národní liga!

Již se můžeme těšit, jak budou bojovat na MČR - 21.května, spolu s Žabičkami, které na tuto soutěž postoupily minulý týden!
V neděli 1.5.2011 se konalo v sálu chrudimského muzea Mistrovství České republiky v plesových choreografiích.
Ridendo a město Hlinsko zde reprezentovala choreografie Martina Dytrta - Adagio, v podání dospělého souboru.
Tato choreografie postoupila do finále a nakonec se umístila na 6. místě. První dvě příčky obsadily choreografie ze Slovenska.

Choreografii Adagio již brzy uvidíte na profilovém pořadu TS Ridenda "Tančíme s radostí"

V neděli 1.května Žabičky na Zemském kole CDO pro Východní Čechy získaly krásné 4. místo! Úspěšné byly s choreografií Martina Horáka - Snění.

Děkuji všem rodičům za velkou podporu a celému týmu za skvělý výkon!


V neděli 10.4.2011 se všechny dětské skupiny a juniorská skupina TS Ridenda zúčastnily taneční soutěže choreografií v Rychnově nad Kněžnou.
Všechna vystoupení se umístila na medailových příčkách!
Konkrétní výsledky jsou následující:

Citrónková ralley - sk Koťátka - 1. místo - ktg. předškolní věk
Snění - sk Žabičky - 1. místo - ktg. děti - art formace
Zázrak lásky - sk Veverky - 2. místo - ktg. děti - art formace
Avatar - 3. místo - ktg. junioři - art formace

Dne 9.4. se dospělá plesová formace pod názvem Adagio v choreografii Martina Dytrta zúčastnila regonálního kola ve Chvaleticích. Zde "dospěláci" vybojovali 1. místo a postoupili tak do semifinále Mistrovství České republiky, které se koná 1.5.2011 v Chrudimi v sálu Muzea.
V neděli 20.3.2011 se všechny týmy TS Ridenda zúčastnili prvního kola postupové soutěže Dance life tour 2011, které pořádá CDO.
Se všemi vystoupeními jsme si přivezli domů nejen medaile a poháry, ale především postup do zemského kola.
Úmístění vystoupení bylo následující:

Avatar - dospělá věková kategorie, moderna - II. liga - 1. místo
Snění - děti, moderna - II.liga - 2. místo
Zázrak lásky - děti - art - III.liga - 2. místo
Citrónková ralley - mini - art - III. liga - 2. místo

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | »»»
 
© 2021, www.ridendo.cz, mash | xhtml 1.0, css valid