V letošním roce se TS Ridendo může pochlubit  pořádáním 5. ročníku párové taneční soutěže "Cena TS Ridendo". Soutěž se konala 8.10.2016 v MFC Hlinsko a to pod vedením studia samotného, ve spolupráci se Svazem učitelů tance ČR. Jako již v předešlých ročnících se na soutěž sjelo mnoho taneční párů z celé republiky. Mohli jsme u nás přivítat například zástupce z Jičína, Broumova, Hradce Králové, ale i tanečníky z nedalekých měst Pardubického kraje. Domácí studio reprezentovaly dva páry a to Jan Skořepa s Nikolou Černou, a jejich mladší sourozenci Viktor Skořepa a Viola Černá. Naše páry obsadily tato umístění:
 
Honzík a Nikolka 
4. místo Dospělí Kombinace
5. místo Dospělí STT
4. místo Dospělí LAT 
 
Viktor a Violka 
3. místo Junioři 1 Kombinace
3. místo Junioři 1 STT
2. místo Junioři 1 LAT 
 
Nejen našim párům gratulujeme ke skvělým výsledkům (kompletní výsledky naleznete na www.sut.cz). Doufáme, že i v příštím roce budeme moci přivítat další skvělé páry. Rádi bychom také poděkovali našim partnerům, kteří podpořili tuto akci a to: SKORI, město Hlinsko, AUTOPRODEJ pana Radka Černého a další.
 
Fotografie ze soutěže naleznete v galerii.
RB 
 

První informace do nové sezóny 2016-17

Vážení rodiče, máme tady září a já jsem rád, že se opět můžeme těšit na start nové sezóny. Začátek letošních tréninků jsme stanovili na 12.9.2016 . Připravili jsme několik změn, které je potřeba vědět ještě před začátkem. Včera jsem již zveřejnil rozvrh pro letošek. Nejdůležitější změny jsou ve složení trenérské základny, která se nám trochu pozměnila: 

Koťátka, což jsou naši nejmenší, dostanou nové dvě lektorky a to Hanku Vařečkovou a Katku Čmelíkovou, které jsou dlouholeté tanečnice. Hanka dříve tančila v Ridendu, Katka v TŠ Bohemia Chrast a dalších studiích. Nesmíme zapomenout na stálici Editku Mackovou, která bude společně s Katkou vést páteční trénink. 

Píďalky - děti, ty taktéž v letošním roce čeká změna, a to s trenéry. Hlavní trenérka této skupiny bude Petra Dostálová, posilou pro druhý trénink bude Nikča Kvapilová. 

Juniorské skupiny A i B v letošním roce nečeká žádná takováto změna, stále zde působí duo Lenka Douchová a Martin Horák a nesmíme zapomenout na jejich další posily a to Lucku Kameníkovou u Lenky a Katku Havlovou u Martina. Pravděpodobně skupina JUN A (žabičky) – budou postupovat do kategorie DOSPĚLÍ.

Páry, pro ně jsme letos připravili ještě lepší podmínky k dosažení skvělých výsledků a to tím, že jsme přidali trénink. Krom pátku to bude i čtvrtek v MFC se staronovým trenérem Jaroslavem Košťálem.

Platba školného pro letošní rok 2016-17
Platbu provádějte převodem na účet (viz. níže uvedený). Cena kurzovného je 
2.400,-/sezóna pro všechny skupiny. Tuto částku lze uhradit ve dvou splátkách do stanovených termínů(viz. níže).
Páry platí ještě 
600,-/sezóna spolu s předešlou částkou. 

Termíny splátek:
24.10.2016
27.2.2017

Zde je číslo účtu:

107-1706120287/0100 veden u Komerční banky Hlinsko

Nezapomeňte do zprávy pro příjemce vyplnit jméno Vašeho dítěte, abychom mohli identifikovat za koho je kurzovné uhrazeno!!! Pokud není kurzovné uhrazeno ve stanovených termínech, lze se domluvit individuálně s vedoucím Ridenda.


Důležitá informace
Všichni tanečníci musí mít aktuální potvrzení od lékaře způsobilosti. Bez tohoto dokumentu nemohou navštěvovat děti hodiny.

Velice se těšíme již na start sezóny a doufáme, že bude minimálně stejně úspěšná, jako ta loňská.

Za TS Ridendo
Richard Boguaj
vedoucí

 
Rozvrh 2016-17
Den Čas Skupina Čas Skupina
Pondělí 16:00-17:30 Koťátka - přípravka (Hanka Vařečková /Katka Čmelíková) 17:30-19:00 Žabičky - Junioři A (Katka Havlová/Nikča Kvapilová)
Úterý 16:30-18:00 Píďalky - Děti (Petra Dostálová) 18:00-19:30 Veverky - Junioři B (Lenka Douchová)
Středa 16:00-17:30 Veverky - Junioři B (Lucka Kameníková) 17:30-19:00 Píďalky - Děti (Nikča Kvapilová)
Čtvrtek     18:00-19:30 Páry (Jaroslav Košťál)
Pátek 16:00-17:30 Páry (Martin Horák) 17:30-19:00 Žabičky - Junioři A (Martin Horák)
Pátek 16:00-17:30 Koťátka - přípravka (Katka Čmelíková/Editka Macková)    
         
  Tělocvična - ZŠ Resslova    
  MFC-zrcadlový sál    
 Dobrý den, vzhledem k tomu, že bude probíhat v ZŠ Krucemburk rekonstrukce sociálního zařízení v hlavní budově, budeme letos obývat budovu levou. Z kapacitních důvodů je nutné provést určitá opatření – tedy minimalizovat. Každý  účastník má nárok na jednolůžko, letos nebude možné, aby si 1 dítě dopřálo matraci pro 2 osoby a podobně. Třídy budou sloužit převážně na spánek a klidový režim a budou plné. Do tříd nebude možné umístit i lavice jako v letech předešlých, neboť by se zmenšil prostor pro spánek. Lavice budou rozložené na chodbách a bude možnost si umístit věci na lavice – ale na chodbě.

            Po příjezdu  - nájezd nejdříve v 15.00 hod., nikoli dříve (vyklízí se po předešlém turnusu a probíhá úklid). Prosíme všechnu obuv (holiny, tenisky) a bundy umístit do šaten, aby se ve třídách tyto věci nepletly. Seznamte děti s tím, které věci jsou jejich nebo nějak označte – jedná se hlavně o nejmladší účastníky.

            Letos bude táborová hra probíhat v duchu „Asterixe a Obelixe“ proto prosíme, aby si všichni účastníci dovezli masku Gala nebo Římana to již dle libosti a také s sebou ještě vzít staré prostěradlo (ne však froté „pružné“) budete jej potřebovat pro výrobu během tábora.

 

Děkujeme vše a těšíme se na shledání.

 

Tým tábora RIDENDO

RB

 Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě
 
Evidenční číslo posudku:
1. Identifikační údaje
 
Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek: 
 
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele: 
 
IČO: 
 
Jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzovaného dítěte:   
 
Datum narození posuzovaného dítěte:  
 
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky 
posuzovaného dítěte:     
 
2. Účel vydání posudku Taneční soustředění TS Ridendo 2015
 
 
3. Posudkový závěr
 
 A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci 
 
a) je zdravotně způsobilé*) 
b) není zdravotně způsobilé*)
c) je zdravotně způsobilé s omezením*) **) ....................... 
 
B) Posuzované dítě
 
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním: ANO - NE
 
b) je proti nákaze imunní (typ/druh): 
 
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh): 
 
d) je alergické na: 
 
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka): 
 
Poznámka:
*) Nehodící se zaškrtněte.
**) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující zdravotní způsobilost k účasti na zotavovací akci 
a škole v přírodě. 
 
4. Poučení
 
 Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.,
 o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na
 jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání 
 poskytovatelem zdravotních služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání 
 lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že 
 posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá 
 nebo zdravotně způsobilá s podmínkou. 
 
5. Oprávněná osoba
 
Jméno, popřípadě jména, a příjmení oprávněné osoby:   
 
Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun popř. další
příbuzný dítěte):   
 
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: 
 
 
 .......................................... 
 Podpis oprávněné osoby 
....................... ¨ .............................
Datum vydání posudku Jméno, příjmení a podpis lékaře
razítko poskytovatele zdravotních služeb.
 
 LETNÍ TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KRUCEMBURK 2016

 

KDO SE O NÁS BUDE STARAT?

Hlavní vedoucí tábora: Richard Boguaj (tel.: 723 691 713), tsridendo@seznam.cz, rich78@seznam.cz

Dále pak:

Lenka Douchová, Martin Horák, Petra Dostálová, Kateřina Havlová, Agáta Danišová, Iveta Vondrová, Nikola Kvapilová – tanečníci a lektoři TS Ridendo

 Iveta Melicharová, Petr Janáček – externí lektoři

 KDO ZAJIŠŤUJE ZDRAVOTNÍ DOZOR?

Bc. Petra Košťálová

 

KDY A KAM MÁM PŘIJET?

Příjezd v sobotu  30.7. od 1600 do 1730 hod. (dopravu si zařizuje každý účastník sám).

Adresa: ZŠ Krucemburk, Školní 440, Krucemburk (www.zskrucemburk.cz).

 

JAK JE ZAJIŠTĚNÉ STRAVOVÁNÍ?

V sobotu budeme opékat buřty, stravování v jídelně začíná v neděli snídaní a končí v den odjezdu snídaní. Strava je zajištěna jako každý rok – 5 jídel denně, ve školní jídelně.

 

CO NA UBYTOVÁNÍ?

Spíme ve třídách, takže spacáky, matrace, karimatky, polštář s sebou. Pod matrace nutno deku, parkety je občas propichují. Prosíme, z kapacitních důvodů, letiště zakázány, dovoleny v případě 3 dětí na letišti. Chválíme ty, co přijedou s úzkou „postýlkou“ J

 

CO ODEVZDAT ZDRAVOTNICI PŘI PŘÍJEZDU?

  • Průkaz pojišťovny,
  • Očkovací průkaz,
  • Potvrzení o bezinfekčnosti (s datem příjezdu na tábor) – lze vyplnit na místě,
  • Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti
  • Dále léky i s příbalovým letákem a návodem na použití, pokud dítě užívá. Nutno upozornit na naslouchadla a jakékoliv zdravotní problémy, alergie atp.
  • Pro jistotu přiberte doklad o zaplacení tábora.

 

KDY TÁBOR KONČÍ?

Odjezd v sobotu  6.8. do 1200 hod. (dopravu si zařizuje každý účastník sám)

Na závěr soustředění tj. v sobotu 6.8. bude od 10 -11 hod. krátká ukázka toho, co se děti na táboře naučily a na čem pracovaly. Pokud se přijedete podívat, budeme rádi.

 

 DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

JAKÝ JE DENNÍ PROGRAM?

7:30                 budíček

8:00                 snídaně

9:00 – 11: 45   dopolední blok

12:15               oběd

12:30 – 14:00  polední klid (zde možno volat vedoucím a zdravotnici)

14:00 – 16:00  první odpolední blok

16:00               svačina

16:30 – 18:15  druhý odpolední blok

18:30               večeře

19:00 – 20:00  sprchování

20:00 – 21:30  večerní program

21:30               večerka pro děti

22:00               večerka pro juniory

*změna v programu vyhrazena, dle potřeb


JSOU POVOLENY TELEFONY A NÁVŠTĚVY RODIČŮ?

V případě menších dětí, které budou poprvé bez rodičů, budeme v pravidelném kontaktu, jak dítě tábor zvládá. Kdykoliv je možné zavolat buď vedoucímu jednotlivých skupin, zdravotníci nebo přímo mně.

Pokud se přijedete podívat na své děti, budete vítáni, jen se s námi na termínu domluvte dopředu. Lépe je ale děti nenavštěvovat, máme negativní zkušenosti, protože se jim začne stýskat.  

Děti po příjezdu odevzdají mobilní telefony zdravotnici, jako každý rok. Volací dny jsou úterý a čtvrtek. V tyto dny dostanou děti mobilní telefony v době poledního klidu.

 

CO KDYŽ DÍTĚ BĚHEM TÁBORA ONEMOCNÍ?

Rodiče okamžitě informujeme a ti si dítě odváží. Vrácení peněz – poměrné částky dle rozpisu na přihlášce.

 

CO SBALIT S SEBOU?

 

OBLEČENÍ NA TANEC I NETANEC

Spoustu triček, tepláků, tříčtvrťáků, tílek a oblečení všeho druhu pro tanec určených.

Lepší vézt domů neunošená trička než chodit ve špinavém a zpoceném J.

Pro nováčky – počítejte na každý taneční blok 1 tričko, aby děti nemusely do jídelny v triku z tréninku J.

 

Pro páry – kluci kalhoty a košile, holky sukně a tričko.

 

OBLEČENÍ NA VEN

Všechno, co běžně nosíte, hlavně nezapomeňte na bundu a mikinu. Taky nějaká pláštěnka nezaškodí. Budeme chodit ven, hrát hry, kde se ledaco zašpiní a možná i roztrhne, takže prakticky! Tepláky, trika, ponožky – dostatek. Klobouk nebo kšiltovka, krém na opalování, sluneční brýle, repelent.

 
HYGIENA A DALŠÍ POTŘEBNOSTI

Láhev sirupu – bezinkové květy nechte radši doma, investujte do sebe a kupte pořádnou šťávu bez umělých sladidel J J J

Prázdná pet lahev pro děti, aby si mohli „natočit“ šťávu na trénink!

Igelitka či pytel na špinavé prádlo, papírové kapesníky, hrneček.

Psací potřeby, blok, pastelky, baterka, peníze na drobná vydání (pohledy), 2 ručníky, zubní pastu, kartáček, sprchový gel, šampon, hřeben, dívky gumičky, sponky – dostatek J, zrcátko

švihadlo, karty, pexeso atd.

 

 

 

OBUV

Je třeba sebou mít přezuvky do vnitřních prostor.

Na tanec to, co běžně nosíváte na tréninky.

Na ven pohodlné botasky – jiné než do tělocvičny, holiny se někdy hodí, sandály taky.

Pro páry – to co nosíte na tréninky, kdo ještě nikdy nenosil – plátěnky, piškoty, latinky – zákaz všemožných dívčích střevíců tvrdých, nepoddajných a kluzkých. Netřeba speciálně pro tábor kupovat!!!

 

Brzy naviděnou!

Richard Boguaj

 V pátek 3. června se v Hlineckém Multifunkčním centru konal již 16. profilový pořad domácího TS Ridendo. Celý pořad je koncipován, jako přehlídka všech tanečníků studia a představení široké veřejnosti celoroční práce celého kolektivu. V programu se letos představilo 15. vystoupení z dílny samotného studia a při večerním programu nás také poctiv návštěvou host z Chotěboře a to m.P.F.D. Crew se svým vystoupení „Se špenátem sladce do Prahy“. Dopolední program byl jako každoročně věnovaný představení pro školy a školky. Večerní program byl věnován převážně jako poděkování všem lidem, kteří se podílejí na fungování celé studia. Součástí večerního galavečera, byl také připravený raut, pro všechny hosty, se kterým pomáhali i rodiče. Na závěr večerního programu se představili staronový „Mistři ČR“ v Plesových choreografiích s jejich vystoupením „Derniére danse“, které si i v letošní sezóně pro Ridendo připravil Petr Janáček. Úplný závěr každého představení bylo „Defilé“, kde se objevily všichni tanečníci z tanečního studia. Letos si tento vrchol celého programu připravila Petra Dostálová. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě „Profilového pořadu“, ale zároveň všem, kteří celoročně podporují celé studio v jeho práci a již teď se těšíme na již v pořadí 17. pořad. 
 
Richard Boguaj 
vedoucí TS RIDENDO
  Poslední soutěž letošní sezóny se konala 28. května ve Žďáře nad Sázavou. Ridendo zde poslalo do boje všechny věkové kategorie a jejich moderndance vystoupení a závěr sezóny se nám opravdu povedl.

Koťátka - "Dancing in the dark"
3. místo 

Píďalky - "Dear future husband"
5. místo 

Veverky - "Don't let me go"
2. místo 

Juniorky - "Liberation"
3. místo 

Gratulujeme k výsledkům a přejeme hodně štěstí do nové sezóny.

RB

 21. května 2016 jsme se zúčastnili pohárové taneční soutěže v Pardubickém kulturním centru Hronovická. Taneční soutěž pro nás byla letos novinkou a zúčastnili jsme se šesti tanečními choreografiemi. Přehled našich skvělých výsledků:

Píďalky:
Dear future husband - 2. místo 
I don't care - 2. místo 


Veverky: 
Don't let me go - 1. místo 
Break free - 3. místo 


Juniorky:
Liberation - 3. místo 
Fancy - 6. místo 


Všem tanečníkům gratulujeme a těšíme se na výsledky poslední soutěže v sezóně ve Žďáru nad Sázavou.

RB

V sobotu  14.5. 2016 se konal již 18. ročník pohárové taneční soutěže "Poupata 2016" Heřmanův Městec. Ridendo na tuto soutěž vyrazilo se čtyřmi choreografiemi a opět zde získalo skvělá umístění. Naši nejmenší s choreografií "Dancing in the dark" osadili skvělé 3. místo, jejich starší tanečníci si tentokráte zatančili proti sobě a to vystoupení "Dear future husband" obsadilo krásné 4. místo  a vystoupení "Don't let me go" obsadilo 1. místo. Poslední choreografií, která se zde představila bylo vystoupení "Liberation", kde děvčata obsadila 1. místo

Všem tanečníkům moc gratulujeme a těšíme se tento týden na skvělé výsledky z Pardubic.
RB
 V neděli 8. května se v kongresovém sále Pardubckého pálece Atrium konalo MČR SUT v párocvých Hobby dance tancích. Ridendo zde mělo také své zástupce a to Viktrora Skořepu s Violkou Černou a ještě Honzu Skořepu s Nikolkou Černou. Oba tyto páry tančily ve velké konkurenci, která se pro letoše šešla na tanečním parketu. Viktor s Violkou tančili v kategoriích Juniorů 1 a to standartní tance a latskoamerické. Honzík s Nikolkou tančili v Dospělých a taktéž ve stejných tancích jako jejich mladší sousozenci. 

Viktor a Violka si vytančili:
Junior 1 STT - 9. místo
Junior 1 LAT - 7. místo

Honzík a Nikolka a jejich umístění:
Dospělí STT - 11. místo
Dospělí LAT - 6. místo 


Páry předvedly skvělé taneční výkony a my jim děkujeme za skvělou reprezentaci.

RB
 Dne 1. května 2016 se v sále Chrudimského muzea konalo MČR SUT v Plesových choreografiích a párové polce. Po loňském úspěchu se Ridendo opět pilně připravovalo na letošní obhajobu titulu "Mistrů". Pro letosní sezńu si pod vedením pana Petra Janáčka připravilo choreografii s názvem "Dernière Danse" - tedy poslední tanec v překladu. Toto vystoupení po velkém úspěchu na regionálním kole v Hlinsku, kde zvítězilo, mělo před sebou velkou cestu na letošním mistrovství. Na šampionát se přijelo poprat o vítězství 24 choreografií. Dospělý soubor se musel protančit až do finálové šestice, přes první kolo a semifinále. Podařilo se a před startem finále jsme ještě také jako nevíce bodovaná česká plesová formace získali i nominaci do "Memoriálu Bohumila Černého", který byl pro letošek novinkou, kde se utkaly o putovní pohár české a slovenské týmy. Finále složené pro letošek pouze z českých týmu RIDENDO ovládlo se skvělými známkami a tutíž se stalo vítězem a obhájilo titul "Mistrů ČR", stalo se znovu nejlepší latinskoamerickou formací a získalo cenu od vedoucích souborů, ale i v memoriálu se choreografii dařilo a zde jsme získali skvělé 2. místo.

Dospělému souboru gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci.

RB
 V sobotu 23.4 proběhl v Hlineckém Multifunkčním centru již 4. ročník pohárové taneční soutěž kolektivů „O pohár starosty měst Hlinska“. Tato soutěž je věnovaná všem tanečním kolektivům z celé ČR. Soutěžilo ve věkových kategoriích od mini až po seniory. Letošní ročník byl opravdu nabitý mnoha soutěžními kolektivy a 18 z celé ČR. Za celý den se na tanečním pódiu vystřídalo více jak čtyři sta tanečníků. Všechny tyto výkony hodnotila samozřejmě sedmičlenná profesionální porota, složená z řad různých tanečních stylů, které jsme mohly vidět po celý den tohoto klání. K vidění bylo kategorie jazz, moderna scénický tanec, street dance, show dance, disco a také plesové choreografie.

Tento ročník byl opravdu nabitý a doufám, že příští ročník bude stejně tak. Gratulujeme všem vítězů a těšíme se na příští rok na další ročník.

 Výsledky TS Ridendo:
Dancing in the dark - 1. místo
Dear future husband - 1. místo
I'dont care - 1. místo
Fancy - 5. místo
Liberation - 1. místo
Don't let me go - 2. místo
Break free - 1. místo

 

RB

TANEČNÍ STUDIO RIDENDO
POŘÁDÁ OTEVŘENÉ PRÁZDNINOVÉ TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
7 dní tance, tance a tance...
Taneční a pohybová průprava  -  baletní průprava, jazz, modern dance, společenský tanec, show dance
 
Kdo Vás bude učit a starat se o Vás 24 hodin denně:
Tereza Šustrová, Lenka Douchová, Martin Horák, Richard Boguaj, Petra Volfová,  Agáta Trochová, Kateřina Havlová……… 
* složení trenérů se může změnit
Zdravotní dozor:
Petra Košťálová
 
Externí lektoři:
Iveta Melicharová – baletní a pohybová průprava
Petr Janáček – společenský tanec
 
Termín:            30. července - 6. srpna 2016
Místo:               ZŠ Krucemburk (cca 25 km od Hlinska)
Cena:               2.600,- Kč
(v ceně je zahrnuto celodenní stravování, ubytování, taneční výuka, pojištění, zdravotní dozor)
Termín odevzdání přihlášek: 30. 6. 2016
Termín úhrady - podmínkou účasti je úhrada do 18. 7. 2016
                        - cenu je možné uhradit také ve 2 splátkách       1300 Kč do 17.6.
                                                                                               1300 Kč do 18.7.
- storno poplatek po zaplacení a bez nástupu na soustředění je 50% celkové částky
 
Vracené částky za předčasný odjezd ze soustředění:
31.7.2016         1300,-
1.8.2016           1000,-
2.8.2016           800,-
3.8.2016           600,-
Platbu uhraďte na účet TS Ridendo u Komerční banky Hlinsko č. ú.: 107-1706120287/0100
!! Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce jeho jméno (jinak nebude moct být Vaše platba identifikována). !!
Na tábor Vám mohou přispět zaměstnavatelé z FSP (potvrzení nebo fakturu vydáme).
 
Těšíme se, že společně strávíme krásný taneční týden!
…………………………..……………………………(zde oddělte) ………..…………………………………………….
Závazná přihláška na taneční soustředění Krucemburk 2016
Jméno a příjmení:……………………………………………..          Datum narození:………….…………………..
Adresa………………………………………………………………………..           Věk: ………...…………………..
Rodné číslo……………………………                                                                     Telefon…….……………………  
                 ………….….…………………………….
                           Podpis (u nezletilých podpis zákonného zástupce)
Podepsaná osoba souhlasí, že rodné číslo bude použito pouze pro identifikaci osob a plateb v účetnictví.
O víkendu 16.-17. dubna jsme se zúčastnili dvou taneční soutěží a to v sobotu postupového kola "Taneční skupin roku 2016 - Mistrovství Čech". Zde bylo Ridendo zastoupeno juniorskými choreografiemi v tomto složení "Don't let me go" postavené Lenkou Douchovou´, dále pak "Liberation" od Martina Horáka a jako poslední zástupce se představilo vystoupení "Fancy" z dílny Agáty Trochové. Neděle patřila pro změnu dětem a našim nejmenším mini. Účastnili se pohárové taneční soutěže a to "O Rychnovský pohárek" zde se představila vystoupení "Dencing in the dark" od choreografky Petry Dostálové, v podání našich nejmenších a ještě vystoupení  "Dear future husband" od Agáty Trochové. Všechny taneční vystoupení byla skvělá a my jim gratulujeme k výsledků, které jsou následovné:

Sobota TSR-MČ

7. místo - Liberation
11. místo - Don't let me go
3. místo - Fancy

Neděle O Rychnovský pohárek
3. místo - Dancing in the dark 
6. místo - Dear future husband


Těšíme se na další skvělé výkony a to již tuto sobotu 23.4.2016 v MFC Hlinsko, kde se představí na domácí taneční soutěži, přijďte se podívat a podpořit nás.

RB

V sobotu a neděli  9.-10.4. se v MFC Hlinsko konal taneční festival mládí a to již 14. ročník. TS Ridendo, zde bylo jako již každoročně zastoupeno všemi věkovými skupinami.
Sobota patřila minikategorie a mláděži. Nejmenší zde tančili s vystoupením od Péťi Dostálové "Dancing in the dark" a vytančili si krásné 8. místo. Dospělá formace zde předvedla svoje vystoupení "Dernière Danse", které připravil Petr Janáček. Toto vystoupení získalo zlaté 1. místo.
Neděle patřila dětské a juniorské kategorii. V dětěch jsme měli choreografii "Dear future husband", jehož choreografkou je Agáta Trochová a děti získaly krásné 6. místo. Juniorská vystoupení byla "Don't let me go" od Lenky Douchové a "Liberation" od Martina Horáka tato vystoupení obsadila skvělé 4. a 5. místo.

Všem gratulujeme a děkujeme za velkou podporu fanoušků.
Fotografie naleznete zde ve fotogalerii nebo na naší FB skupině.
RB


V sobotu 19.3. jsme se zúčastnili, jakožto každý rok, postupové taneční soutěže "TANEČNÍ SKUPINA ROKU 2016". Na regionální kole tohoto klání v Chrudimi jsme měli řtyři choreogrefie a zde jsou jejich výsledky.

kategorie baby - "Dancing in the dark" (Petra Dostálová) -  2. místo  

kategorie junioři - "Don't let me go" (Lenka Douchová) - 4. místo 

kategorie junioři - "Liberation" (Martin Horák) - 3. místo 

kategorie junioři - "Fancy" (Agáta Trochová) - 1. místo 

Všem gratulujeme a budeme se těšit na další úspěchy a to již na mistrovství Čech, které bude opět v nedaleké Chrudimi.
RB


 Dne 5.32016 se konala první taneční soutěž, které se účastnilo TS Ridendo v letošní sezóně. Na soutěž jsem poslali zástupce všech našich věkových skupin s jejich zbrusu novými vystoupeními. Skupina Koťátka se účastnila s vystoupením "Dancin in the dark", které si připravila Petra Dostálová, dětskou skupinu Píďalky reprezentovalo vystoupení "Dear future husband" z dílny Agáty Trochové, mladší junioři se účastnili s choreografií "Don't let me go", které připravila Lenka Douchová a posledním zástupce byly starší juniorky s choreografiíí "Fancy" taktéž od Agáty Trochové.

Úspěchů dosáhly takovýchto:

Kategorie "Mini" - Parketovky
Dancing in the dark 3. místo 

Kategorie "Děti" - Parketovky
Dear future husband 2.místo

Kategorie "Junioři" - Parketovky 
Don't let me go 3.místo

Kategorie "Junioři" - Streetdance
Funcy 3.místo

Všem velká gratulace a těšíme na další úspěchy.
RB

 
Seznam soutěží 2016  
Datum Název soutěže  Místo konání  Skupiny Typ soutěže 
5.3. Českotřebovský tanečnní pohár Česká Třebová  Všechny  Pohárová 
19.3. Taneční skupina roku 2016 Chrudim Všechny  Postupová
9.-10.4. Festival tanečního mládí SUT Hlinsko Všechny  Postupová
16.-17.4 Taneční skupina roku 2016 Chrudim Dle postupu Postupová
16.-17.4. O Rychnovský pohárek  Rychnov nad Kněžnou  Všechny  Pohárová 
23.4. O pohár starosty města Hlinska Hlinsko Všechny  Pohárová 
1.5. MČR SUT Plesové choreografie  Chrudim Dospěláci  Postupová
7.-8.5. Taneční skupina roku 2016 Praha Dle postupu Postupová
8.5. MČR SUT Hobby dance Pardubice Páry Postupová
14.5. ??? Popata 2016 Heřmanův Městec Všechny  Pohárová 
28.5. Žďár tančí  Žďár nad Sázavou Všechny  Pohárová 
3.-5.6. Taneční skupina roku 2016 - Finále Praha Dle postupu Postupová
* jedná se o předběžný harmonogram soutěží, změny jsou ještě možné 
 Vážení rodiče, 

 platbu provádějte převodem na účet (viz. níže uvedený). Cena kurzovného je 2.400,-/sezóna pro všechny skupiny.Tuto částku lze uhradit ve dvou splátkách do stanovených termínů.
Páry platí ještě 600,-/sezóna spolu s předešlou částkou. 

Termín druhé splátky je 26.2.2016


Zde je číslo účtu:

107-1706120287/0100 

Nezapomeňte do zprávy pro příjemce vyplnit jméno Vašeho dítěte, abychom mohly identifikovat za koho je kurzovné uhrazeno!!!

Děkuji
RB
Informace pro všechny skupiny, tréninky budou probíhat do úterý 22.12.2015 a po novém roce bude výuka zahájena v pondělí 4.1.2016.

RB 
 V sobotu 5.12. se v Multifunkčním centru Hlinsko konal již druhý ročník této akce. Pro letošní ročník si Ridendo připravilo novinku a to v podobě spousty soutěží pro malé návštěvníky. Celé odpoledne provázeli programem duo dvou krásných sněhuláků, dále jste také mohly vidět spoustu dalších kostýmu a to hlavně v mikulášské tématice. Program byl opravdu plný zábavy, kromě deseti stanovišť bylo připraveny soutěže v tanci a také výběr nejlepších masek. Nesmělo chybět ani vystoupení mladší juniorské skupiny „Veverky“. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na bohatou tombolu, která letos byla opravdu nabitá skvělými dárky od našich sponzorů. Celé odpoledne uzavřel příchod Mikuláše s jeho družinou, který potěšil všechny děti svými sladkými dárečky. Rádi bychom poděkovali všem sponzorům a ostatním, kteří se jakkoliv podíleli na pořádání této akce. Již teď se těšíme na další ročník.

RB

 V neděli 29.11.2015 se uskutečnil již čtvrtý ročník párové taneční soutěže, kterou pod záštitou Svazu učitelů tance pořádá TS Ridendo. Letos jste mohly vidět, jako již v předešlých ročnících taneční páry z celé české republiky a to již od dětských kategoriích až po kategorie seniorské. Tančilo se ve standardních, latinskoamerických, ale také i v kombinaci těchto tanců. Byla zde i profesionálně složená porota, které zde hodnotila skvělé taneční výkony všech účastníků. Ridendo zde samozřejmě mělo své zástupce také a to Jana Skořepu s Nikolou Černou a Viktora Skořepu s Violou Černou. Domácí předvedli skvělé taneční výkony a pro studio získali Viktor s Violkou jedno první místo a dvě třetí místa a samozřejmě i Honzík s Nikolkou dosáhli skvělých úspěchů a to jedno první místo a jedno druhé místo. Rádi bychom poděkovali všem sponzorům a partnerů, s kterými jsme tuto akci připravili.

RB
 Minulý týden 4.-8.11.2015 se TS Ridendo Hlinsko účastnilo světového šampionátu „WORLD DANCE CHAPOINSHIP WADF“, který probíhal v Libereckém Centru Babylon. Taneční studio zde mělo své zástupce z řad tanečních párů a to Jana Skořepu s Nikolou Černou a Viktora Skořepu s Violou Černou a také se soutěžního klání účastnil dospělý taneční soubor se svojí choreografií „Explosions“ se kterou získal již titul „Mistr České republiky“. Výsledky jsou pro taneční studio skvělé, Viktor s Violkou skončily v kategorii kombinace společenských tanců na krásném druhém místě a získali tak titul „1. vicemistr světa“ a jejich sourozenci Honzík a Nikolka získali ve stejné kategorii 1. místo a stali se tak „Mistry světa pro rok 2015“. Dospělý taneční soubor také nezahálel a ve své kategorii latinskoamerických choreografií obsadil skvělé 1. místo a tím přidal d své sbírky ještě titul „Mistrů světa“ v dané kategorii pro rok 2015. Všem moc gratulujeme k výsledkům a těšíme na další skvělé úspěchy v nadcházející sezóně. Fotografie nalezne ve fotogalerii.

RB


 V sobotu 17.10.2015 se konala párová taneční soutěž "O Přeloučskou věž" a naše páry na ní samozřejmě nesměli chybět. Byla to jejich první soutěž v nové taneční sezóně a tak si můžete také ve fotogalerii prohlédnout fotky jejich krásných nových kostýmů, které si pro novou sezónu připravili. 

Výsledky jejich tančení jsou následovné:
Viktor Skořepa s Violkou Černou
6. místo Junioři 1 Kombinace
4. místo junioři 1 STT
3. místo LAT

Honzík Skořepa s Nikolkou Černou 
5. místo Junioři 2 STT
7. místo Junioři 2 LAT
11. místo Dospělí STT
11. místo Dospělí LAT

Obou našim párům gratulujeme ke skvělým výkonům a přejeme jim další skvělá umístění pro Ridendo v letošní sezóně. 
RB
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | »»»
 
© 2021, www.ridendo.cz, mash | xhtml 1.0, css valid