07.06. 11poohlédnutí za končící taneční sezónou

Tak již pomalu zavíráme dveře za poslední taneční sezónou. Tento týden proběhnou poslední tréninky, profilový pořad již máme také za sebou a už nezbývá, než si dosyta užít letních prázdnin a načerpat nové síly na další tancem prožitý rok.
Tento rok byl pro všechny velmi náročný a svým způsobem i velmi úspěšný. Začali jsme se účastnit soutěží pořádaných Czech dance organization, které jsou postupové a díky nim se juniorky staly Mistry Čech v modern dance a spolu se skupinou Žabičky usedly na 4. příčku žebříčku Mistrovství České republiky v moderně. Velký úspěch dosáhl i dospělý soubor TS Ridenda, který s choreografií Martina Dytrta – Adagio získal 6. místo na MČR. V letošním roce jsme také dali příležitost dívkám ze skupiny juniorek, podílet se na výuce a pod vedením zkušených trenérů se učit vést tréninky. Tyto dívky se účastnily mimo jiné i několika workshopů s Martninou Pirnou v Chrudimi.
V Letošním roce TS Ridendo dále spolupracovalo s Martinem Dytrtem a Filipem Černým, kteří u nás vedli soustřední pro téměř všechny naše skupiny.
Do příštího roku připravujeme řadu dalších vystoupení a soustředění nejen s našimi trenéry, ale i s externisty. V současnosti připravujeme pro všechny členy i nečleny taneční soustředění, které proběhne 1. týden v srpnu – v Krucemburku. Již teď můžeme prozradit, že kromě dobrého tancování, nových zážitků a skvělé nálady se účastníci mohou těšit na odpolední a večerní program, který letos bude probíhat v duchu filmů, muzikálů, klipů, divadla a podobně!
Nová taneční sezóna bude začínat na kocni září 2011 a budeme přibírat nové členy do skupiny Koťátka (předškolní věk) a skupiny hlavní věkové kategorie pro modern dance (v současnosti juniorky tančící vystoupení Avatar). Pro tuto skupinu budeme přibírat nové členy ve věku od 14 let. Pokud již teď někdo ví, že by se chtěl k našim dospělým tanečníkům přidat, bylo by nejlepší nás kontaktovat a zúčastnit se tanečního soustředění.

Ještě závěrem bych chtěla  poděkovat všem trenérům, kteří s Ridendem v letošním roce spolupracovali, dále pak rodičům a všem tanečníkům za jejich snažení na tréniních a jejich výkony na soutěžích.

Přeji všem krásné léto a nashledanou v nové taneční sezóně.

Tereza Šustrová
 
© 2021, www.ridendo.cz, mash | xhtml 1.0, css valid