31.08. 11poděkování

Za celé taneční studio Ridendo bych chtěla poděkovat firmě SKORI, která sponzorským darem vytiskla všechny propagační náborové letáky a další tiskopisy nutné pro začínající taneční sezónu.

Děkujeme!
 
© 2021, www.ridendo.cz, mash | xhtml 1.0, css valid