Informace na začátek sezóny

 Platba školného pro letošní rok 2017-18

Platbu provádějte převodem na účet (viz. níže uvedený). Cena kurzovného je 2.400,-/sezóna pro všechny skupiny. Tuto částku lze uhradit ve dvou splátkách do stanovených termínů(viz. níže).
Páry platí ještě 
600,-/sezóna spolu s předešlou částkou. 

Termíny splátek:
23.10.2017
19.2.2018

Zde je číslo účtu:

107-1706120287/0100 veden u Komerční banky Hlinsko

Nezapomeňte do zprávy pro příjemce vyplnit jméno Vašeho dítěte, abychom mohli identifikovat za koho je kurzovné uhrazeno!!! Pokud není kurzovné uhrazeno ve stanovených termínech, lze se domluvit individuálně s vedoucím Ridenda.


Důležitá informace

Všichni tanečníci musí mít aktuální potvrzení od lékaře způsobilosti. Bez tohoto dokumentu nemohou navštěvovat děti hodiny.

Dále prosíme všechny nový členy o dodaní trenérům kopie zdravotní kartičky pojištěnce.


RB

 
© 2019, www.ridendo.cz, mash | xhtml 1.0, css valid