Informace pro začátek sezóny 2018-19

  Pro letošní sezónu 2018-19 jsem připravili několik změn ohledně fungování studia, je tedy důležité, aby se všichni seznámili s novým fungováním Ridenda. Zkvalitnění fungovaní studia jsme připravili "Vnitřní řád", který stanovzuje jistá pravidla, jak pro tanečník, tak i pro jejich lektory a odpovídá na spoustu otázek v případě nejasnostní a kompetencí. Všichni stávající tanečníci jsou povinni se s tímto řádem seznámit, nový tanečníci budou seznámeni během náboru a prvních tréninků. Vnitřní řád naleznete s dalšími dokumenty na webu v záložce kontakty/vnitřní řád

Taktéž nesmím zapomenout zmínit novinku letošního roku a to nařízení EU tzv. "GDPR" i toto nařízení dopadá na naše studio a jsme povini se jím řídit, proto všichni tanečníci musí mít podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů, který dostanou na prvních tréninkách nebo náboru. Toto potvrzení taktéž předají svému lektorovy. 

Dále níže uvádím cenu a informace ohledně úhrady kurzovného. 

Platba kurzovného pro letošní rok 2018-19

Platbu provádějte převodem na účet (viz. níže uvedený). Cena kurzovného je 2.800,-/sezóna pro všechny skupiny. Tuto částku lze uhradit ve dvou splátkách do stanovených termínů(viz. níže).
Páry platí ještě 
600,-/sezóna spolu s předešlou částkou. 

Termíny úhrady:
18.10.2018
18.2.2019

Zde je číslo účtu:

107-1706120287/0100 veden u Komerční banky Hlinsko

Nezapomeňte do zprávy pro příjemce vyplnit jméno Vašeho dítěte, abychom mohli identifikovat za koho je kurzovné uhrazeno!!! Pokud není kurzovné uhrazeno ve stanovených termínech, lze se domluvit individuálně s vedoucím Ridenda.


Důležitá informace

Všichni tanečníci musí mít aktuální potvrzení od lékaře způsobilosti. Bez tohoto dokumentu nemohou navštěvovat děti hodiny. Toto potvrzení předají lektorovy jeich skupiny. 


Na všechny se již teď tešíme a pojďme rozjet novou taneční sezónu.
 

RB

 
© 2019, www.ridendo.cz, mash | xhtml 1.0, css valid