Prohlášení TS Ridendo

Na základě rozhodnutí vedení Tanečního studia Ridendo jsme se rozhodli provést kompenzaci za pozastavenou taneční sezónu a tím neprovedenou výuku.

Náhrada za neproběhlou výuku způsobenou opatřením nařízení Vlády ČR v období březen – červen 2020, byla stanovena na poměrnou částku ve výši 600,-Kč za jednoho tanečníka.

Tuto náhradu můžete nárokovat, a to na základě žádosti, kterou zašlete na email tsridendo@seznam.cz , kde do předmětu uvedete název „Náhrada“ a do textu uvedete jméno a příjmení tanečníka za kterého požadujete náhradu, číslo účtu na který má být částka zaslána a uvedete jméno rodiče do podpisu. Tato žádost bude posouzena – zda bylo uhrazeno celé kurzovné v plné výši a je uhrazen kostým. Poté může být vyplacena náhrada. Vyřízení žádosti bude provedeno nejpozději do 31.8.2020. Podání žádosti prosíme nejpozději do 17.7.2020.

Tanečníci TS Ridendo, kteří se přihlásí na taneční soustředění TS Ridendo 2020 a mají uhrazenou celou částku za kurzovné a kostýmy budou mít slevu z tanečního soustředění a to ve výši 600,- za tanečníka, jako výše uvedenou náhradu.

V případě dotazů se obracejte na vedoucí TS Ridendo.

 

Za TS Ridendo

Richard Boguaj – tel. 723 691 713, email: tsridendo@seznam.cz

 
© 2021, www.ridendo.cz, mash | xhtml 1.0, css valid